Alla organisationer

Svenska Hästars Värn

Svenska Hästars Värn (SHV) tar hand om övergivna, vanvårdade och utsatta hästar . SHV är en rikstäckande djurskyddsförening vars uppdrag är att bedriva ett räddningscenter där vanvårdade hästar kan få omsorg och efterförljande nya trygga hem. SHVs uppgift är att överta ägandet av vanvårdade hästar från myndigheter, rehabilitera dem fysiskt och psykiskt och placera dem i noga utvalda och kontrollerade hem.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Icke godkänt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Lågt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Svenska Hästars Värn har 1 117 000 kr i totala intäkter. 94.6 % är privata medel, och 1.8 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

85 % Graph

Det kostar 15 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

49 % Graph

49 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Svenska Hästars Värn (SHV) startade 1993 efter att två unga kvinnor hittat några vanvårdade hästar. Fortfarande finns många hästar som far illa i Sverige. Hästar som tvingas gå ute på vintern utan tillgång till foder, vatten eller vindskydd, extremt magra hästar, hästar med långa hovar och de som varit instängda i flera år.

Övergripande målsättning

Hjälpa hästar i nöd med hjälp av allmänhetens stöd. Ge alla hästar möjligheten till bra och värdigt liv.

Målgrupp

SHV är en rikstäckande ideell förening för djurskydd med inriktning på hästar.

Verksamhetsmål och strategi

Svenska Hästars Värn bedriver en rikstäckande räddningsverksamhet för hästar som far illa. SHVs främsta uppgift är att ta emot hästar som omhändertagits av myndigheter för att deras ägare vanvårdat eller övergivit dem.

- Dessa placeras i akuthem hos någon av våra aktiva medlemmar. Där rehabiliteras de både fysiskt och psykiskt.

- När hästarna sedan är i god kondition igen, placeras de ut hos utvalda fodervärdar som är medlemmar i SHV.

- Svenska Hästars Värn äger idag drygt 100 hästar. Dessa hästar stannar i SHV:s ägo livet ut.

Verksamhet

SHV driver räddningsverksamhet för utsatta och vanvårdade hästar, ser till att de får omsorg för att sedan placeras i noga utvalda foderhem. Räddnings-modellen är en process i flera steg. SHV övertar ägandet av vanvårdade hästar från myndigheterna, rehabiliterar dem fysiskt och psykiskt och placerar dem i noga utvalda foderhem. Under rehabiliteringen står SHV för alla kostnader. Hästarna stannar sedan i föreningens ägo.

Vidare arbetar SHV med opinionsbildning mot dålig hästhållning samt arbetar med information om vad som betraktas som god hästhållning SHV arbetar rikstäckande där behoven finns och där de kan placera sina hästar. De strävar efter att verka i nära samråd med sina samarbetspartners, så som myndigheter, professionella aktörer inom hästnäringen, fodervärdar och förtroendevalda.

Organisationen finansieras helt genom gåvor från allmänheten. Allt överskott går oavkortat till hästarna. Ledamöter i styrelsen arbetar ideellt med verksamheten och är själva hästägare.

Senast Uppdaterad:
2018-11-19

Organisationsnamn:
Svenska Hästars Värn

Organisationstyp:
Ideell förening med egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.shv.org

Facebook  

Postadress:
Hassle Bösarp 108
274 93 Skurup

Telefon:
0703-665 127

E-postadress:
info@shv.org

Organisationsnummer:
872800-5151

Plusgiro:
900441-7

Bankgiro:
900-4417

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet