...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Abrigo Rainha Silvia

Insamlingseffektivitet

88 %

Ändamålsandel

81 %

Totala intäkter

3 378 tsek

Storleksnivå

1

Demokrati

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad ...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Abrigos arbete vänder sig till övergivna gravida kvinnor från Rio de Janeiros gator och kåkstäder. Läkare, psykolog och socionom ger dem hjälp att återfinna sin plats i samhället. Pedagog och lärare slussar dem in i undervisning och utbildning. Abrigo är ett hem för hemlösa gravida kvinnor och grundades år 1989 på initiativ av svenskar i Rio de Janeiro, med stöd från Svenska kyrkan.Det långsiktiga målet är att genom studier, stöd och vägledning ge ensamstående mammor en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och därigenom bli självförsörjande och integrerade i samhället.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
12
%
Antal anställda