...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

IndianChildren

Insamlingseffektivitet

97 %

Ändamålsandel

106 %

Totala intäkter

2 785 tsek

Storleksnivå

1

Demokrati

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad ...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Insamlingsstiftelsen IndianChildren – Birgitta Ekmans Fond för barn i Indien (kort: IndianChildren). IndianChildren understöder utvecklingsprojekt och nödhjälp till drabbade områden, liksom program för att förbättra barns hälsa. De ger också hjälp till flickor som lever i fara för att misshandlas och utnyttjas sexuellt. Genom kristen undervisning, utbildning och yrkesträning får barnen växa upp och mogna socialt, andligt och intellektuellt.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
0
tsek/mån
Medellön
0
tsek/mån
Antal anställda

Tre effekter