...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

IndianChildren

Insamlingseffektivitet

99 %

Ändamålsandel

82 %

Totala intäkter

2 938 tsek

Storleksnivå

1

Demokrati

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad ...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan. Högste tjänst...
Läs mer

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Insamlingsstiftelsen IndianChildren – Birgitta Ekmans Fond för barn i Indien (kort: IndianChildren). IndianChildren understöder utvecklingsprojekt och nödhjälp till drabbade områden, liksom program för att förbättra barns hälsa. De ger också hjälp till flickor som lever i fara för att misshandlas och utnyttjas sexuellt. Genom kristen undervisning, utbildning och yrkesträning får barnen växa upp och mogna socialt, andligt och intellektuellt.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
15
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
22
%
Antal anställda