Alla organisationer

Stiftelsen för Njursjuka

Stiftelsen för njursjuka hjälper personer med njursvikt att förbättra sin situation.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Icke godkänt

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Godkänd

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Lågt

Organisationen presenterar inte årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Godkänd

Organisationen saknar fullständig beskrivning av (9) styrelsens bakgrund och tidigare erfarenhet samt (7) bör utveckla informationen om verksamhetens detaljerade målsättningar och strategier och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Godkänd

Organisationen utför utvärderingar men uppfyller inte Givarguidens krav på extern redovisning.

Finansiellt

Stiftelsen för Njursjuka har 0 000 kr i totala intäkter.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

0 % Graph

Det kostar 100 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

0 % Graph

0 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

1994 fick Paul Frankenius stora problem med njurarna och började ta dialys. I maj 2009 fyllde Paul Frankenius 50 år. Nära vänner bildade då stiftelsen till förmån för njursjuka.

Övergripande målsättning

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att genom utdelning av bidrag främja följande:
- Ekonomiskt stöd till behövande personer som blivit njursjuka
- Vetenskaplig forskning

Inom ändamålet vetenskaplig forskning ligger att främja åtgärder för att öka antalet donatorer till njursjuka.

Målgrupp

Njursjuka

Verksamhetsmål och strategi

Stiftelsens verksamhetsmål är att att komma så många som möjligt till hjälp samt att stötta relevant forskning. Genom att samla in, förvalta och distribuera medel till forskning och patienter avser stiftelsen uppnå sitt ändamål.

Verksamhet

Att drabbas av kronisk njursvikt är ett hårt slag i sig. Dessutom är det mer regel än undantag att dialyspatienter inte klarar av att arbeta. Därför drabbas många även ekonomiskt och tvingas leva med hårt pressad ekonomi. Stiftelsen för njursjuka hjälper personer med njursvikt att förbättra sin situation. Har man dialysbehandling eller är man nyligen njur-transplanterad och har svår ekonomisk situation, strävar de efter att hjälpa.

Stiftelsen stödjer också patientnära vetenskaplig forskning. Stiftelsen för njursjuka stödjer i huvudsak njursjuka i svåra ekonomiska omständigheter, men också vetenskaplig forskning.


Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Stiftelsen för Njursjuka

Organisationstyp:
Stiftelse

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.njurstiftelsen.se

Postadress:
Södra vägen 20, c/o Advokat Lars Wessman AB
412 54 Göteborg

Telefon:
070-564 30 68

E-postadress:
info@njurstiftelsen.se

Organisationsnummer:
802425-9171

Bankgiro:
303-6902

FRII:
Nej

90-konto:
Nej