Alla organisationer

Parkinsonfonden

Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond (kort: Parkinsonfonden) arbetar för att stödja svensk klinisk parkinsonforskning i syfte att lindra lidandet hos drabbade och deras familjer.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Icke godkänt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Lågt

Organisationen utför inte utvärderingar och/eller har inte uppfyllt Givarguidens krav på inlämning av efterfrågad information.

Finansiellt

Parkinsonfonden har 9 813 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

91 % Graph

Det kostar 10 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

114 % Graph

114 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Parkinsonfonden har 1 anställda. 100 % är kvinnor och 0 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 0 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

100 %
Kvinnor
0 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond bildades 1987 av professor Göran Steg, då verksam vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska sjukhuset. Fondens ändamål är att stödja svensk klinisk parkinsonforskning och genom årens lopp har många forskningsprojekt initierats och fått stöd.

Övergripande målsättning

Fondens ändamål är att stödja svensk klinisk parkinsonforskning. Organisationens vision är att forskarna ska identifiera orsaken till Parkinsons sjukdom för att man effektivt ska kunna förebygga och behandla sjukdomen och därigenom minska lidandet hos många människor.

Målgrupp

Forskare i Sverige inom klinisk parkinsonforskning samt gåvogivare.

Verksamhetsmål och strategi

Parkinsonfonden arbetar för att finansiera parkinsonforskning i syfte att lindra lidandet hos sjuka och deras familjer. Genom kampanjer, möten och telefonsamtal med presumtiva gåvogivare, genom att finnas med på mässor och konferenser, vill organisationen aktivera gåvogivandet.

Parkinsonfondens vetenskapskommitté garanterar att de forskare som får Parkinsonfondens anslag tillhör meriterade spetsforskare, de bästa inom respektive område. Vetenskapskommittéen består av Sveriges främsta neurovetenskapliga experter. Deras uppgift är att granska alla ansökningar och föreslå forskningsanslag till de allra bästa forskarna inom sitt område. Det är styrelsen sedan som tar beslutet vad gäller de olika anslagen. Vetenskapskommittéens expertis garanterar att de insamlade pengarna går till forskningsprojekt inom den främsta neuroforskningen.

Parkinsonfonden arbetar också för att öka kunskapen om Parkinsons sjukdom hos olika berörda samt att synliggöra den viktiga och nödvändiga parkinsonforskningen. Detta sker bland annat genom att ge ut nyhetsbrev, medverka i ParkinsonJournalen, delta debatter och skriva debattartiklar.

Verksamhet

Den löpande verksamheten för Parkinsonfonden består i kommunikation med forskare, gåvogivare, enskilda frågeställare, omvärldsbevakning och informationsspridning. Då organisationens målsättning är att stödja svensk parkinsonforskning kretsar mycket av arbetet kring insamling och utdelning av anslag.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Parkinsonfonden

Organisationstyp:
Insamlingsstiftelse utan medlemskap.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.parkinsonfonden.se

Facebook  

Postadress:
Skeppargatan 52
114 58 Stockholm

Telefon:
08-666 20 78

E-postadress:
susanna.lindvall@swipnet.se

Organisationsnummer:
855101-4874

Plusgiro:
90 07 94-9

Bankgiro:
900-79 49

FRII:
Nej

90-konto:
Ja