Alla organisationer

Teskedsorden

Teskedsorden är en svensk stiftelse som arbetar genom aktiv dialog med barn och ungdomar för ökad tolerans och respekt människor emellan.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Teskedsorden har 7 575 000 kr i totala intäkter. 51.8 % är privata medel, och 44.9 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

93 % Graph

Det kostar 7 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

75 % Graph

75 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Teskedsorden har 5 anställda. 100 % är kvinnor och 0 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 823 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

100 %
Kvinnor
0 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Teskedsorden grundades av Tidningen Vi år 2006, inspirerad av den israeliske författaren Amos Oz insiktsfulla bok Hur man botar en fanatiker.Stiftelsen arbetar för ökad tolerans och respekt människor emellan och har som sitt motto Tillsammans för mångfald och tolerans.

Teskeden är en symbol för handling. Amos Oz menar att den människa som vill släcka en eld hämtar en hink vatten och öser över elden. Om hon inte har någon hink tar hon ett glas och om hon inte hittar ett glas tar hon en tesked. Och om vi alla bidrar, även med en liten insats, kan vi faktiskt släcka elden – den farliga eld som fanatismen utgör i dagens värld.

Övergripande målsättning

Teskedsorden har till ändamål att bidra till en respektfull dialog mellan människor, framförallt barn och unga, samt riva murar skapade av motsättningar på grund av etnicitet, social ställning, ålder, kön, religion eller politisk inriktning.

Målgrupp

Primär målgrupp: Barn och ungdomar i Sverige.
Sekundär målgrupp: Lärare.

Verksamhetsmål och strategi

Teskedsorden har till ändamål att bidra till en respektfull dialog mellan människor och riva murar skapade av motsättningar på grund av etnicitet, social ställning, ålder, kön, religion eller politisk inriktning. De arbetar långsiktigt genom dialog, utbildning och genom att distribuera verktyg för skolpersonal. Dessutom bedriver de opinionsbildning för att öka kunskap och engagemang.

Ändamålet uppfylls främst genom:

- att årligen, om styrelsen inte beslutar att uppskjuta utdelningen till nästkommande år, vid ett och samma tillfälle utdela två priser, Stora respektive Lilla Teskeden, bestående av en penningsumma och en silversked, till personer och organisationer i vårt land, som genom ord och handling har inspirerat andra att göra en egen insats för att stärka de humanitära värdena. Lilla Teskeden skall tilldelas ungdomar och Stora Teskeden ska tilldelas vuxna personer eller organisationer.

- kompletterande verksamhet som stödjer och är förenlig med stiftelsens ändamål, såsom försäljning av produkter med anknytning till ändamålet, utgivning av trycksaker inom områden förenliga med ändamålet, anordnande av seminarier, föreläsningar, utställningar och andra sammankomster i syfte att främja ändamålet och stiftelsens verksamhet.

Verksamhet

Teskedsorden tror på fantasins kraft. Att intoleransen går allt längre ned i åldrarna är oroande – de projekt organisationen driver har därför en stark inriktning mot barn och ungdomar. Teskedsorden arbetar med att ta fram material som distribueras kostnadsfritt till skolor. Organisationen arrangerar och medverkar i evenemang och fortbildningar med syfte att öka tolerans och respekt människor emellan.

Som exempel skrev författaren Pernilla Stalfelt år 2012 på Teskedsordens uppdrag och speciellt för lågstadieelever den finurliga Vem är du? En bok om tolerans. Via skolan har drygt 200 000 exemplar delats ut som personlig gåva till tredjeklassare. Under hösten 2014 har även en trespråkig upplaga av boken (svenska, engelska, arabiska) distribuerats för att nå nyanlända barn.

Vidare delar Teskedsorden varje år ut stipendier till människor eller grupper som gjort en insats för ett tolerantare och mänskligare samhälle. Stipendierna består av ett diplom och en check på 50 000 kronor.

Tre resultat föregående år


Senast Uppdaterad:
2018-11-12

Organisationsnamn:
Teskedsorden

Organisationstyp:
Stiftelse

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
http://www.teskedsorden.se/

Facebook  Twitter

Postadress:
Tidningen Vi, Box 2052
103 12 Stockholm

Besöksadress:
Tryckerigatan 4
111 28 Stockholm

Telefon:
+46 70 360 04 79

E-postadress:
info@teskedsorden.se

Organisationsnummer:
802425-9361

Plusgiro:
900275-9

Bankgiro:
900-2759

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)


Tar inte avstånd från att investera i...

Kommersiell spelverksamhet