Alla organisationer

Non-Violence Project Sweden

Stiftelsen The Non-Violence Project Foundation är en internationell organisation som arbetar med konkret icke- våldsutbildning.Non-Violence Projects syfte är att och idé är att inspirera, engagera och motivera unga människor att bättre förstå hur man löser konflikter utan våld.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Non-Violence Project Sweden har 817 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

82 % Graph

Det kostar 18 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

67 % Graph

67 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Non-Violence Project Sweden har 2 anställda. 100 % är kvinnor och 0 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 0 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

100 %
Kvinnor
0 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

The Non-Violence Project startades i Bagnes Valais, Schweiz 1993 av konstnären Carl Fredrik Reuterswärd, Rolf Skjöldebrand och Jan Hellman. De tre männen hade börjat diskutera hur den världsberömda skulpturen, revolvern med knut, "Non-Violence", känd som en av de starkaste symbolerna för fred, skulle kunna användas för mer konkreta icke-vålds initiativ. Detta blev starten för the Non-Violence Project vars mål är att inspirera nästa generation till en fredlig livsstil. Projektet började i Sverige och har numera kontor i USA, Brasilien, Tyskland och Sydafrika. .

Övergripande målsättning

Non-Violence Projects övergripande mål är att radikalt minska våldet i samhället och utbilda nästa generations vuxna hur man just löser konflikter utan våld, bland annat genom ökad självkänsla, djupare insikter och större medvetenhet.

Målgrupp

Unga, primärt i åldern 12-18.

Verksamhetsmål och strategi

Non Violence Projects syfte och idé är att inspirera, engagera och motivera unga människor att bättre förstå hur man löser konflikter utan våld.De vill radikalt minska våldet i samhället och utbilda nästa generations vuxna hur man just löser konflikter utan våld, bland annat genom ökad självkänsla, djupare insikter och större medvetenhet. Non-Violence Projects olika utbildningsmaterial inom skola, sport och musik vänder sig primärt till ungdomar mellan 12 - 18 år, men kan anpassas uppåt och nedåt i åldrarna. Genom sitt programbibliotek stödjer Non-Violence Project lärare, ledare och volontärer som vill delta i ambitionen att minska våldet i samhälle. Non-Violence Project träffar ungdomar på deras hemmaplan - i skolor, på träningar, på gator, torg och på nätet.

Primärt arbetar Non-Violence Project med två utbildningsprogram:

- Sports for Peace riktar sig till idrottsklubbar, oavsett sport, med målet att stödja tränare och ledare att inkludera Sport for Peace-programmet vid träningstillfällen.

- Schools for Peace riktar sig till skolor och elever och stödjer lärare att implementera våra övningar i klassrummet.

Non-Violence icke-formella utbildningsprogram som bygger på två metoder: Interaktivitet och kreativitet. Utbildningsinnehåll backas upp av forskning och vetenskapliga slutsatser från några av världens mest erfarna personer och institutioner inom områdena psykologi och utbildning, samt kompletteras av insikter och erfarenheter som Non-Violence Project har samlat på sig under de 20 år de har arbetat och kommunicerat med ungdomar.

Vidare är Non-Violence Projects symbol, revolvern med knut, en viktig tillgång för organisationen. Symbolen användes för att skapa uppmärksamhet och som ett kreativt inslag i deras utbildningsprogram. Non-Violence arbetar även med ambassadörer för att nå ut med sitt budskap.

Verksamhet

Non-Violence Projects huvudverksamhet består i utbildningsprogram för unga i tre ämnen: självkänsla, konfliktlösning och icke-våld.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Non-Violence Project Sweden

Organisationstyp:
Stiftelse.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.nonviolencesweden.com/

Facebook  

Postadress:
Grev Turegatan 3-5
114 46 Stockholm

Besöksadress:
Grev Turegatan 3-5
114 46 Stockholm

Telefon:
073-7852862

E-postadress:
sweden@nonviolence.com

Organisationsnummer:
802447-6007

FRII:
Nej

90-konto:
Nej