...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Non-Violence Project Sweden

Demokrati

Organisationen har stadgar som finns tillgängliga på hemsidan som uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad

Ekonomi

Organisationen presenterar inte funktionsindelad årsredovisning som Givarguiden efterfrågar för att kunna presentera jämförbar information och tilldel...
Läs mer

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Stiftelsen The Non-Violence Project Foundation är en internationell organisation som arbetar med konkret icke- våldsutbildning.Non-Violence Projects syfte är att och idé är att inspirera, engagera och motivera unga människor att bättre förstå hur man löser konflikter utan våld.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
0
%
Antal anställda