Alla organisationer

Human Bridge

Human Bridge är en organisation som utför materialrelaterade projekt. En del insatser sker i samverkan med andra organisationer, bland annat Läkarmissionen och Erikshjälpen. Human Bridge arbete består i att samla in, reparera och skicka ut sjukvårdsmaterial och handikapputrustning främst till länder i Afrika, Östeuropa och Mellanöstern.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Human Bridge har 78 542 000 kr i totala intäkter. 88.4 % är privata medel, och 3.5 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

38 % Graph

Det kostar 62 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

40 % Graph

40 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Föreningen Human Bridge skapades 2001 genom att samordna materialbiståndet inom två svenska biståndsorganisationer, Läkarmissionen och Erikshjälpen. Dessa organisationer har sedan 1990 respektive 1974 aktivt arbetat med att genomföra utlandsprojekt som omfattar materialbistånd. I dag är det alltså Human Bridge som genomför dessa projekt, ofta i samverkan med nämnda organisationer. I december 2012 togs beslut att ombilda föreningen Human Bridge till stiftelse. Så har nu skett och sedan juni 2013 är Human Bridge registrerad som stiftelse.

Övergripande målsättning

Human Bridge vill genom ett behovsanpassat materialbistånd utveckla och skapa en rättvisare global resursfördelning på ett miljöeffektivt sätt.

Målgrupp

Människor som lever i utsatthet i Afrika, Asien och Europa.

Verksamhetsmål och strategi

Stiftelsens ändamål är att:
- Biståndsverksamhet huvudsakligen i form av materialbistånd, utbildning, stipendier och andra åtgärder som förbättrar levnadsvillkor för utsatta människor.
- Miljöarbete som syftar till att material används på ett effektivt sätt för att minska nyttjande av ändliga resurser, genom återanvändning och återvinning av råvaror.
- Social inriktning genom att erbjuda plats och stöd för personer i olika åtgärder samt placering för personer med särskilda behov av lämplig form av sysselsättning.

Stiftelsen kan uppfylla sina ändamål genom att åtgärda så som att:
- Samla in material och rekonditionera utrustning samt anskaffa förnödenheter.
- Distribuera material till biståndsprojekt i egen regi eller samverkan med andra.
- Fritt överlåta insamlat material till andra som stödjer eller genomför biståndsinsatser.
- Driva ett aktivt miljöarbete fokuserat på återanvändning och återvinning av material.
- Genomföra utbildnings- och utvecklingsinsatser oftast tillsammans med materialbistånd.
- Erbjuda plats för personer i olika former av arbetsmarknadsåtgärder och rehabilitering.
- Stimulera volontärarbete i verksamheten och inspirera till biståndsinsatser.

Verksamhet

Human Bridge arbete består i att samla in, reparera och skicka ut sjukvårdsmaterial och handikapputrustning främst till länder i Afrika, Östeuropa och Mellanöstern. Textilier, såsom kläder och skor, samlas också in och går till direkta biståndsinsatser eller genererar intäkter till olika biståndsprojekt. Huvudkontor och huvudlager finns i Holsbybrunn i Vetlanda kommun, dit all sjukvårdsutrustning kommer in, sorteras och repareras. Det finns ytterligare fyra depåer och fem sorteringsanläggningar inom Human Bridge. På sorteringsanläggningarna hanteras textilier och skor som samlas in i de klädboxar som finns utplacerade i samhället. Sedan 2011 är Human Bridge även registrerad som en Non Governmental Organisation (NGO) i Etiopien, med kontor i Addis Abeba.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Human Bridge

Organisationstyp:
Stiftelse.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Europa

Webbadress:
www.humanbridge.se/

Postadress:
Box 1
570 15 Holsybybrunn

Besöksadress:
Bergmossevägen 8

Telefon:
0383 - 46 74 70

E-postadress:
info@humanbridge.se

Organisationsnummer:
802477-8238

Plusgiro:
900418-5

Bankgiro:
900-4185

FRII:
Nej

90-konto:
Ja