...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Suicide Zero

Insamlingseffektivitet

86 %

Ändamålsandel

69 %

Totala intäkter

2 380 tsek

Storleksnivå

1

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
43
%
Antal anställda

Tre effekter

1

Värmlands län antar en nollvision och tillsätter en samordnare för det suicidförebyggande arbetet. Se http://nwt.se/karlstad/2016/06/14/nollvision-for-sjalvmord

2

Suicide Zero når hundratusentals med viktig information på sociala medier. Ett exempel är inlägget för organisationens stödkonsert Våga Fråga! som hade 151717 som räckvidd på Facebook.

3

Suicide Zero får medier att rapportera om självmord.