Alla organisationer

Suicide Zero

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Suicide Zero har 4 464 000 kr i totala intäkter. 51.5 % är privata medel, och 43.2 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

75 % Graph

Det kostar 25 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

74 % Graph

74 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Suicide Zero har 5 anställda. 80 % är kvinnor och 20 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 559 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

80 %
Kvinnor
20 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Suicide Zero bildades i april 2013 av journalisten och författaren Alfred Skogberg och läkaren/kbt-terapeuten och egenföretageren Ludmilla Rosengren. De båda träffades när Alfred Skogberg skrev boken När någon tar sitt liv - tragedierna vi kan förhindra. I boken skriver Alfred om hur det gick till när Ludmillas dotter Linnéa tog sitt liv. Alfred och Ludmilla höll kontakten och resonerade under en period om de inte borde starta en ideell organisation som kan påverka politiker, journalister, organisationer som kommer i kontakt med självmordsnära samt allmänheten. Till att börja med hette organisationen Suicide Rescue men bytte namn i januari 2014 till Suicide Zero.

Övergripande målsättning

Vi vill med den ideella organisationens kraft

- öka kunskapen och bilda opinion kring samhällsproblemet suicid.
- lyfta fram nytänkande och konkreta
- lösningar för att rädda liv
- minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa.

Målgrupp

Allmänheten.

Verksamhetsmål och strategi

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige. De anser att det behövs en organisation som använder den ideella organisationens kraft för att påverka politiker och allmänheten så att självmorden kan minska.

Övergripande vision:

-lyfta fram och beskriva samhällsproblemet suicid
-lyfta fram nytänkande och konkreta lösningar för att rädda liv
-bidra till att minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa.

De vill bidra till att nollvisionen nås genom fem steg:

1. Öka kännedomen om Suicide Zero för att bli en av Sveriges ledande ideella organisationer inom området suicidprevention

2. Lyfta fram samhällsproblemet suicid i media och även visa att det går att förhindra självmord

3. Öka kännedomen om effektiv suicidprevention och visa hur resursbristen måste åtgärdas

4. Därmed ge incitament till ökad insamling, ekonomiska fondbidrag, företagsdonationer

5. Vilket skapar resurser till suicidpreventivt arbete för att aktivt minska självmorden för att på lång sikt nå vår vision: noll självmord.

Verksamhet

Suicide Zerp arbetar på flera plan för att nå sin nollvision. De arbetar med att lyfta frågan och för att öka människors kunskap. De arbetar med att påverka beslutsfattare och träffar regelbundet politiker i syfte att påverka dem att fatta nödvändiga beslut gällande suicideprevention. Suicide Zero har ett samarbete med flera av landets ledande experter inom suicidpreventionsområdet och med andra viktiga aktörer i samhället, som MIND, Friends, SPES och SPIV. Vi föreläser också för psykiatrin och organisationer som arbetar för att förebygga psykisk ohälsa.

Tre resultat föregående årSenast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Suicide Zero

Organisationstyp:
Ideell förening.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
suicidezero.se/

Postadress:
Travbanan 57
147 34 Tumba

Besöksadress:
Travbanan 57
147 34 Tumba

E-postadress:
kontakt@suicidezero.se

Organisationsnummer:
802472-0891

Plusgiro:
900398-9

Bankgiro:
900-3989

FRII:
Nej

90-konto:
Ja