Alla organisationer

Make a Change

Make a Change ämnar vara en plattform för alla krafter som arbetar mot mobbning bland barn, ungdomar och vuxna i skola, förenings - och arbetsliv.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Icke godkänt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Icke godkänt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Lågt

Organisationen saknar en signerad och funktionsindelad årsredovisning och presenterar inte en revisionsberättelse på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Lågt

Organisationen utför inte utvärderingar och/eller har inte uppfyllt Givarguidens krav på inlämning av efterfrågad information.

Finansiellt

Make a Change har 190 000 kr i totala intäkter. 77.9 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

99 % Graph

Det kostar 1 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

65 % Graph

65 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Christian Nordenströms grundade Make a Change 2015, med ursprung i att han under sin egen barndom blivit mobbad i nästan 10 års tid.

Övergripande målsättning

Make a Change vision är ett samhälle där människor accepterar varandras olikheter och behandlar varandra med kärlek och respekt.

Målgrupp

Vår målgrupp är barn, ungdomar och vuxna. Genom att vara en plattform för gemensamma krafter som arbetar mot mobbning agerar vi på nätet, i skolan, inom föreningslivet och på arbetsplatser.

Verksamhetsmål och strategi

Make a Change beskriver 3 verksamhetsmål för den närliggande framtiden:

1. I slutet av 2017 startar Make a Change sin stödfunktion Fight Back. Detta är en digital app där man kan få personligt stöd samt ökad kunskap kring hur man hanterar och motverkar mobbning. Appen kommer att finnas tillgänglig kostnadsfritt via App Store och Google Play. Vår målsättning är att ha 10 000 registrerade personer under 2018. För att uppnå denna siffra kommer appen att kommuniceras i drygt 500 skolor under kvartal 1 – 2018.

2. Under 2018 kommer Make a Change att starta upp ett stödcentrum för vuxna, vars första delmål är att etablera stödfunktioner med tillgänglighet 24/7. Stödcentrumet kommer att erbjuda stöd via telefon, chat och mail via utbildade volontärer. För att uppnå detta delmål arbetar organisationen aktivt med rekrytering av volontärer över hela landet genom Volontärbyrån.

3. Under 2018 vill Make a Change även starta upp 3 lokalföreningar runtom i Sverige. Vi arbetar i dagsläget bl.a. med förfrågningar från Malmö, Göteborg, Kalmar, Östersund och Luleå. Detta föreningsnätverk bygger organisationen upp i samarbete med Vuxenskolan, som har lång och bred erfarenhet av att bygga hållbara föreningar.

Verksamhet

Make a change bedriver verksamhet inom utbildning, föreläsningar, stödprogram samt forskningsprojekt.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
Make a Change

Organisationstyp:
Ideell förening.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.makeachange.se

Facebook  

Postadress:
Föreningen Make a Change
Box 4142 Stockholm

Telefon:
010 - 888 53 78

E-postadress:
kontakt@makeachange.se

Organisationsnummer:
802497-2450

Bankgiro:
326-4512

FRII:
Nej

90-konto:
Nej

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet