Alla organisationer

Oxfam Sverige

Stiftelsens Oxfam Sveriges ändamål är att skapa medvetenhet om människor som lever i fattigdom och drabbas av orättvisor, att fostra aktiva medborgare genom att föra samman och mobilisera människor genom kampanjer och att samla in medel till projekt och program som hålls av Oxfam och Oxfam Novib för att stärka fattiga och marginaliserade människor och då särskilt kvinnor i syfte att skapa en rättvis värld utan fattigdom.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Oxfam Sverige har 61 149 000 kr i totala intäkter. 47.3 % är privata medel, och 52.7 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

17 % Graph

Det kostar 83 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

62 % Graph

62 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Oxfam Sverige öppnade sitt kontor 2014. Oxfam International grundades 1995 och det första Oxfam kontoret grundades i Oxford 1942 av en grupp akademiker och aktivister. Organisationen gick då under namnet the Oxford Committee for Famine Relief, vilket senare förkortades till Oxfam. Oxfam är vi en internationell konfederation med huvudkontor i 19 länder.

Övergripande målsättning

Oxfam Sveriges mål är att informera allmänheten om Oxfams arbete, engagera människor i våra frågor och samla in pengar till verksamheten i världen. Oxfam i Sverige är en del av den globala Oxfam-rörelsen. Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar med människor mot fattigdom.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Oxfam Sverige

Organisationstyp:
Insamlingsstiftelse

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige, Europa, Nordamerika, Oceanien, Sydamerika

Webbadress:
https://www.oxfam.se

Postadress:
Alströmergatan 22
11247 Stockholm

Telefon:
08-411 88 22

E-postadress:
info@oxfam.se

Organisationsnummer:
802477-9269

Plusgiro:
90 03 72-4

Bankgiro:
900-3724

FRII:
Ja

90-konto:
Ja