Alla organisationer

Dispurse

Stiftelsen Dispurse är en svensk välgörenhetsorganisation som vill vara en kraft för att motverka fattigdom i världen genom utbildning. Organisationen är politiskt, religiöst och ideologisk oberoende som syftar till att motverka fattigdom genom utbildning. Utbildning är en av de viktigaste pusselbitarna för att individen själv ska få verktyg och kraft att lämna fattigdomen. Att kunna läsa, skriva och räkna är inte bara en mänsklig rättighet, det är även en nyckel till att kunna leva ett självständigt liv och att bli en positiv kraft som kan vara med att påverka och utveckla samhället.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Godkänd

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Godkänd

Organisationen utför utvärderingar men uppfyller inte Givarguidens krav på extern redovisning.

Finansiellt

Dispurse har 3 045 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

82 % Graph

Det kostar 18 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

278 % Graph

278 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Dispurse har 2 anställda. 100 % är kvinnor och 0 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 300 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

100 %
Kvinnor
0 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Stiftelsen Dispurse grundades av entreprenören Gert Johansson 1993, med målet att ge mindre priviligierade flickor en möjlighet till utbildning, främst i Sydamerika.

Stiftelsen Dispurse startade med att skapa stipendier så att fattiga flickor ute i världen skulle kunna skaffa sig en högre utbildning och därmed bli en positiv kraft i sina respektive samhällen. Den första stipendiaten gavs ut i Peru.

De har varit verksamma i Ryssland och Libanon, men jobbar nu i Colombia, Bolivia, Ecuador och Peru.

Det bor över 420 miljoner människor i Sydamerika och uppskattningsvis kan 20–30% av dessa inte skriva, läsa eller räkna. De beslutade att "ska en få något gjort ska man börja där det är som värst. Klarar man det så fixar man resten med". De har byggt skolor och dagcenter i Bolivia och Peru som alla blivit en bra språngbräda för befolkningen. De byggde också upp ett bra kontaktnät i dessa länder som har gett oss många möjligheter att sätta in hjälp där det har behövts bäst.

Övergripande målsättning

Deras vision är att bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning genom att bland annat utveckla innovativa, praktiska och kostnadseffektiva läromedel där vuxna för att ge dem möjlighet att bättre klara vardag, förbättra sin ekonomiska situation och ge de möjlighet att aktivt vara med och utveckla det samhälle de lever i.

Målgrupp

Dispurse verkar nu i nordvästra Sydamerika, där behovet utav grundläggande läs- och skrivfärdigheter är mycket stort bland den fattiga delen av befolkningen, i synnerhet bland kvinnor.

Verksamhetsmål och strategi

Övergripande mål 2018-2020

25.000 personer skall ha genomgått vår utbildning 2020 (2018 8 000, 2019 8 000 2020 9 000)
Vårt huvudfokus är Peru Colombia, Bolivia och Ecuador skall ha en organiskt tillväxt utifrån befintlig verksamhet och satsningar skall göras med hänsyn tagen till vår kapacitet
Verksamheten i Sydamerika skall inom en 3 års-period vara självfinansierad
Vår applikation skall årligen utvecklas så att den tillhör marknadens bästa verktyg för inlärning av att läsa, skriva och räkna
Vår applikation skall valideras och nödvändiga justeringar utifrån valideringen skall genomföras
För att ge våra elever funktionell läs-, skriv- och räkneförmåga skall vår applikation kompletteras med, i första hand, tredjepartsprodukter som skall ses som erbjudanden
Bygga varumärket - vi skall inom 5 år tillhöra de 10 mest kända välgörenhetsorganisationerna i Sverige samt en av de fem mest kända i Peru
Bidrag från företag och organisationer skall inbringa 1,5 mkr 2018, 2 mkr 2019 och 3 mkr 2020
Stiftelsen kapital skall förvaltas så att en genomsnittlig årlig avkastning om 4- 6 % uppnås
Portföljen skall förvaltas utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Verksamhet

Stiftelsen Dispurse är en svensk välgörenhetsorganisation som vill vara en kraft för att motverka fattigdom i världen. De är övertygade om att utbildning är en av de viktigaste pusselbitarna för att individen själv ska få verktyg och kraft att lämna fattigdomen. Att kunna läsa, skriva och räkna är inte bara en mänsklig rättighet, det är även en nyckel till att kunna leva ett självständigt liv och att bli en positiv kraft som kan vara med att påverka och utveckla samhället.

Donationens syfte är:
Att främja ungdomsvård och fostran
Att stödja undervisning och utbildning
Att utöva hjälpverksamhet bland behövande

23 mars 2017 lanserade dem sin app Dispurse Focus efter 6 år av utveckling tillsammans med hjärnforskare, pedagoger och testgrupper bestående av 400 personer på plats i Peru, Bolivia, Ecuador och Colombia.

Det som gör Dispurse Focus appen unik i jämförelse med andra utbildningsappar är att Focus lär unga och vuxna att skriva, läsa och räkna från grunden utan stöd av lärare eller handledare. Testerna har visat på bra resultat och efter genomgången utbildning så har deltagarna uppnått grundläggande kunskaper i att läsa, räkna och skriva.

Det initiala målet med lanseringen av Focus är att minst 25 000 kvinnor i de värst drabbade regionerna ska genomgå utbildningen inom de tre kommande åren.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
Dispurse

Organisationstyp:
Dispurse är en svensk stiftelse.

Geografiskt fokus:
Sydamerika

Webbadress:
https://dispurse.s1.umbraco.io/

Postadress:
Box 3001
44303 Stenkullen

Telefon:
070-873 78 50

E-postadress:
kontakt@dispurse.org

Organisationsnummer:
863500

Plusgiro:
90 05 99-2

Bankgiro:
900-5992

FRII:
Nej

90-konto:
Nej

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet