...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Afrikagrupperna

Insamlingseffektivitet

76 %

Ändamålsandel

88 %

Totala intäkter

48 949 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Organisationen har stadgar som finns tillgängliga på hemsidan, men uppfyller inte Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad (enskilda medlemmar h...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Afrikagrupperna arbetar med utvecklingsarbete i södra Afrika samt bedriver insamlings- och påverkansarbete i Sverige. Målsättningen är en värld där alla människor har lika rättigheter och möjlighet att påverka sin vardag och framtid. Svenska medier rapporterade på 1960-talet väldigt bristfälligt om Portugals pågående kolonialkrig. Arbetet för att sprida kunskap om vad som hände, så småningom genom tidskriften Afrikabulletinen, är grunden för Afrikagrupperna. Ett krav för medlemskap i Afrikagrupperna var att studera. På allt fler orter bildades lokala grupper som arrangerade studiecirklar och aktioner. Budskapet var solidaritet i motsats till välgörenhet och en Afrikabild som handlade om mycket mer än svältande barn i Biafra. Detta är fortfarande en av de stora frågorna för Afrikagrupperna. I mitten av 70-talet hölls det första gemensamma årsmötet då Afrikagrupperna blev en nationell organisation. Nu har Afrikagrupperna samarbetat med organisationer i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe i över 30 år. De har arbetat för demokratisering, försörjning, jämställdhet och ökat folkligt deltagande i samhällsutvecklingen samt mot hiv. Lika länge har de i Sverige arbetat med insamling och medlemmar, som drivit informations- och opinionsarbete för global rättvisa.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
38
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
22
%
Antal anställda