...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Barncancerfonden

Insamlingseffektivitet

88 %

Ändamålsandel

90 %

Totala intäkter

365 056 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Barncancerfonden arbetar för att bekämpa barncancer och se till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver. För att uppnå detta ger de bidrag till svensk forskning och ser till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver. Sedan starten 1982 har Barncancerfonden bidraget med närmare två miljarder kronor till barncancerforskningen.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
10
%
Antal anställda

Tre effekter

1

Runt 100 familjer fick vistas på Almers hus och 165 personer (främst familjer) deltog i utbildningsverksamhet vid Ågrenska. 240 ungdomar och vuxna överlevare deltog i Barncancerfondens läger eller på konferensen Maxa Livet.

2

Under 2015 deltog 57 sjuksköterskor och 27 läkare i någon av Barncancerfondens utbildningar inom barnonkologi. Utbildningarna hålls för att öka och bredda kompetensen kring barncancer inom svensk sjukvård.

3

Under 2015 beviljade Barncancerfonden finansiering till 97 forskningsprojekt och 40 nya forskartjänster.