Alla organisationer

Blomsterfonden

Blomsterfonden arbetar med vård och boende åt äldre i Stockholmsregionen. Blomsterfonden arbetar för äldres bästa och för rätten till ett tryggt hem, professionell vård och en kärleksfull omsorg. Insamlade medel går till att bygga nya seniorbostäder samt driva social verksamhet och erbjuda anhörigstöd.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Blomsterfonden har 277 243 000 kr i totala intäkter. 97.5 % är privata medel, och 2.4 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

100 % Graph

Det kostar 0 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

89 % Graph

89 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Blomsterfonden bildades 1921 av Alma Hedin som ansåg att människor istället för begravningsblommor skulle tillåtas skänka en gåva till hem och vård åt äldre. Tanken var att man istället för att sända en krans skickade en slant till Blomsterfonden, och i gengäld skickade fonden ett kondoleansbrev till de sörjande i donatorns namn. De insamlade medlen gick till att bygga hem och bedriva vård för äldre. Detta är fortfarande grunden för verksamheten.

Övergripande målsättning

Blomsterfondens ändamål är att uppföra, äga och driva bostäder och sjukhem för gamla och behövande personer. Organisationen erbjuder med hjälp av en sammanhållen trygghetskedja med Seniorboende 60+ samt vård och omsorg för äldre i form av hemtjänst och äldreboende.

Målgrupp

Alla, oavsett ålder, som vill stödja Blomsterfonden och därigenom bidra till att verka för hem och vård åt äldre.

Verksamhetsmål och strategi

Blomsetrfonden arbetar för att boende, kunder, medlemmar, givare och anhöriga ska uppleva att verksamheten skapar ett tryggt och värdigt äldreliv.

Blomsterfondens strategi är att bygga ut och vidareutveckla trygghetskonceptet för äldre i samhället. Under de närmaste åren är målet att tillskapa nya seniorbostäder och äldreboendebostäder i direkt anslutning till fastigheterna i Älvsjö och på Ringvägen, Södermalm.

Verksamhet

Blomsterfonden arbetar med att erbjuda hem och vård åt äldre och är för närvarande etablerade i Storstockholm. De samlar in pengar för uppförande av seniorboenden, trygghetsboende samt vård- och omsorgsboende och bedriver även social stödverksamhet. Blomsterfonden har idag fem seniorboenden med social verksamhet, tre äldreboenden, egen hemtjänst samt rådgivning för allmänheten. Den sociala verksamhet finansieras av insamlade medel via deras 90-konto. Föreningen tillhandahåller även hemtjänst.

FASTIGHETER
Det bor omkring 2,000 äldre i Blomsterfondens hus på Södermalm (Ringvägen), i Vasastan (Röda Berget), Älvsjö (Liseberg) och Djursholm (Svalnäs).

I varje bostadsområde finns en intresseförening som består av hyresgästerna själva. De anordnar sociala aktiviteter (till exempel Qigong, Linedance, bussutflykter och kör). På varje anläggning finns tillgång till en bovärd som tar hand om de fastighetsrelaterade arbeten som uppstår i och runt fastigheterna.

SOCIAL VERKSAMHET
Som hyresgäst i Blomsterfondens bostäder finns tillgång till omfattande social verksamhet. På varje bostadsadress finns en värdinna tillhands för att hålla kontakt med hyresgästerna. Värdinnan anordnar olika sociala aktiviteter och fester. Om hyresgästen skulle bli tillfälligt sjuk kan han/hon få hjälp med olika punktinsatser (hjälp med matlåda, ärenden till Apoteket, hjälp med att gå och handla). Värdinnan hjälper till om det visar sig att hyresgästen inte längre klarar sig själv och är i behov av en plats på ett särskilt boende. Då fungerar värdinnan som en länk mellan hyresgästen och biståndshandläggaren, förutsatt att hyresgästen gett sitt medgivande.

Till hyresgästernas förfogande finns en kurator som hjälper till vid juridiska spörsmål. Hyresgästen vänder sig till kuratorn om han/hon exempelvis behöver hjälp med att skriva testamente eller behöver ansöka om medel ur de fonder som Blomsterfonden förvaltar. Kuratorn hjälper också till med att ansöka om god man.

VÅRD & OMSORG
Blomsterfonden driver två äldreboenden i egen regi, Lisebergs äldreboende i Älvsjö och Svalnäs äldreboende i Danderyd. Åt Danderyds kommun driver Blomsterfonden även äldreboendet Tallgården. Blomsterfonden är auktoriserade att utföra hemtjänst i Danderyds kommun, Täby kommun och i föreningens egna bostäder inom Stockholms stad.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Blomsterfonden

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.blomsterfonden.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 114
182 05 Djursholm

Besöksadress:
Svalnäs Allé 4B
182 67 Djursholm

Telefon:
08-555 94 500

E-postadress:
info@blomsterfonden.se

Organisationsnummer:
802005-1465

Plusgiro:
90 25 30-5

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Informationsanalys 2008