...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Blomsterfonden

Insamlingseffektivitet

89 %

Ändamålsandel

82 %

Totala intäkter

263 481 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Blomsterfonden arbetar med vård och boende åt äldre i Stockholmsregionen. Blomsterfonden arbetar för äldres bästa och för rätten till ett tryggt hem, professionell vård och en kärleksfull omsorg. Insamlade medel går till att bygga nya seniorbostäder samt driva social verksamhet och erbjuda anhörigstöd.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
58
%
Antal anställda