...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Blomsterfonden

Insamlingseffektivitet

89 %

Ändamålsandel

82 %

Totala intäkter

263 481 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Blomsterfonden arbetar med vård och boende åt äldre i Stockholmsregionen. Blomsterfonden arbetar för äldres bästa och för rätten till ett tryggt hem, professionell vård och en kärleksfull omsorg. Insamlade medel går till att bygga nya seniorbostäder samt driva social verksamhet och erbjuda anhörigstöd.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
58
%
Antal anställda

Tre effekter

1

ÄldreKollo – Ett kollo som hjälper äldre att komma ut på ett spännande äventyr och bort från ensamheten, startades upp under 2015. Behovet kom till utifrån en efterfrågan på sociala aktiviteter på sommarmånaderna för äldre som är isolerade, rörelsehindrade eller ensamma och har svårt att ta sig iväg själv. Resultatet blev ett mkt uppskattat kollo mitt i naturen, nära havet på Gålö. Eller som en deltagare på kollot uttryckte det: ”Att få skratta och känna glädje med andra trodde jag var slut efter att min fru gick bort, men ÄldreKollot fick mig att leva upp på nytt igen”.

2

Äldresupport- en stödlinje som startades 2014 med syfte att underlätta för nära och kära till sjuka äldre att hitta rätt inom omsorgen. Totalt har ca 220 samtal och 70 mejl kommit in under 2015. Så här utrycker sig Per, 40 år om Äldresupport: ”-Jag kände mig uppgiven och förvirrad innan samtalet med ÄldreSupport rörande min pappas situation. Det var så skönt att få tala med någon som bryr sig, lyssnar och verkligen förstår situationen och kan guida mig om hjälp”.

3

Social hjälpverksamhet- Blomsterfondens värdinnor har tillsammans hållit (ca 680 uppsökande hembesök hos äldre av ca 1300 boende), (ca 15 000 mottagningsbesök) och (ca 650 rådgivningsärenden) från boende inom Blomsterfondens olika Seniorboende. Effekten som framkommit ibland våra äldre och dess anhöriga är att Blomsterfondens värdinnor upplevs som en trygghetslänk för den äldre mellan seniorboende, hemtjänst och äldreboende.