...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

BRIS

Insamlingseffektivitet

78 %

Ändamålsandel

72 %

Totala intäkter

62 173 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen presenterar inte årsmötesprotokoll på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och ex...
Läs mer

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

BRIS (Barnens Rätt I Samhället) arbetar för att stärka barns rättigheter samt påverka opinionsbildare och beslutsfattare. Organisationen har bland annat en hjälptelefon dit utsatta barn anonymt och kostnadsfritt kan ringa för få stöd och hjälp. Bris är en remissinstans för lagförslag som påverkar barn och unga och ingår i ett nätverk med andra barnrättsorganisationer.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
61
%
Antal anställda

Tre effekter

1

Alla barn behöver prata om svåra saker och till Bris kan de ringa, mejla eller chatta. De får prata med en professionell kurator som har tystnadsplikt. Varje år har Bris ca 27000 stödjande kontakter.

2

Bris arrangerar stödhelger för familjer där en förälder tagit sitt liv. En sorg som ofta är mer komplicerad än vid andra dödsorsaker. Det finns nästan inget stöd till dessa barn. Vi arbetar för att alla ska hitta sin väg framåt i livet.

3

Bris påverkar politiker att förbättra livsvillkoren för barn i Sverige. Under 2015 gjorde Bris en studie om barns erfarenheter av våld. Resultatet släpps i rapporten ”Räknas det här som våld?”. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt!