...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

BRIS

Insamlingseffektivitet

78 %

Ändamålsandel

72 %

Totala intäkter

62 173 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

BRIS (Barnens Rätt I Samhället) arbetar för att stärka barns rättigheter samt påverka opinionsbildare och beslutsfattare. Organisationen har bland annat en hjälptelefon dit utsatta barn anonymt och kostnadsfritt kan ringa för få stöd och hjälp. Bris är en remissinstans för lagförslag som påverkar barn och unga och ingår i ett nätverk med andra barnrättsorganisationer.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
75
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
61
%
Antal anställda