...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Cancerfonden

Insamlingseffektivitet

87 %

Ändamålsandel

75 %

Totala intäkter

690 449 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan, men uppfyller inte Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad (Alla har inte lika rösträtt...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Cancerfonden arbetar för att besegra cancer. För att nå dit finansierar organisationen svensk forskning inom området och arbetar med påverkansarbete, kunskapsspridning samt insamlingsverksamhet.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
7
%
Antal anställda