...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Cancerhjälpen

Insamlingseffektivitet

86 %

Ändamålsandel

77 %

Totala intäkter

9 204 tsek

Storleksnivå

2

Demokrati

Organisationen har stadgar som finns tillgängliga på hemsidan, men uppfyller inte Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad (preciserar inte hur ...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen presenterar inte årsmötesprotokoll på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och ex...
Läs mer

Transparens

Organisationen saknar beskrivning av (1) styrelsens huvudsakliga uppdrag, samt (2) verksamhetens detaljerade målsättningar och strategier och har därm...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

Cancerhjälpens huvudsyfte är att förbättra levnadsvillkoren för Sveriges cancerdrabbade. Detta sker i nära samarbete med de drabbades läkare och kuratorer. Alla som drabbas av cancer kan ansöka om hjälp, oavsett om du är medlem i organisationen eller ej.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
22
%
Antal anställda