Alla organisationer

Diabetesfonden

Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond (kort: Diabetesfonden) arbetar för att eliminera orsakerna till diabetes och konsekvenserna av sjukdomen. Organisationen finansierar svensk forskning kring diabetes, sprider information och utbildar.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Diabetesfonden har 28 995 000 kr i totala intäkter. 88.9 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

83 % Graph

Det kostar 17 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

91 % Graph

91 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Diabetesfonden har 1 anställda. 100 % är kvinnor och 0 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 37 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

100 %
Kvinnor
0 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond är en fristående stiftelse. Den bildades 1958 vid Svenska Diabetesförbundets riksstämma i Malmö. Det beslutades då att anslag till vetenskaplig forskning om diabetes skulle ställas till förfogande.

Övergripande målsättning

Diabetesfondens övergripande syfte är att eliminera orsakerna till diabetes och konsekvenserna av sjukdomen.

Målgrupp

Barn och vuxna med typ 1- och/eller typ 2-diabetes.

Verksamhetsmål och strategi

Diabetesfondens ändamål är att:

• Främja och stödja forskningen rörande diabetes.
• Verka för utbildning av personal inom de olika vårdsektorerna avseende diabetes.
• Främja utarbetandet av nya undersöknings- och behandlingsmetoder avseende diabetes.
• Verka för ökad upplysningsverksamhet rörande problemen kring diabetes.

För att uppnå dessa mål stödjer fonden forskning kring diabetes för att hitta orsaker till och ett botemedel mot sjukdomen.

Ansökningar om medel från Diabetesfonden bedöms av ett vetenskapligt råd. Utifrån dessa bedömningar lämnar en prioriteringskommitté sitt förslag till styrelsen som har att fatta det slutliga beslutet om fördelning av forskningsmedel.

Parallellt med att stödja forskning, drivs ett insamlingsarbete för att stödja ändamålet. För att lyckas med insamlingsarbetet krävs aktuell och relevant informationsspridning för att upplysa om diabetessjukdomarna och konsekvenserna kring sjukdomen – genom att engagera givare i diabetesfrågor får de fler som vill stödja forskningen. Utöver insamlingen har Diabetesfonden kapital som förvaltas för att ge högsta möjliga avkastning

Verksamhet

Diabetesfonden bedriver verksamhet inom forskningsfinansiering, information samt insamling.

Senast Uppdaterad:
2018-12-12

Organisationsnamn:
Diabetesfonden

Organisationstyp:
Avkastningsstiftelse

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.diabetesfonden.se

Facebook  

Postadress:
Box 5098
121 77 Johanneshov

Besöksadress:
Arenavägen 63 (9 tr)
121 77 Johanneshov

Telefon:
08-564 821 00

E-postadress:
info@diabetesfonden.se

Organisationsnummer:
802007-6520

Plusgiro:
90 09 01-0

Bankgiro:
900-9010

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet