...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Diabetesfonden

Insamlingseffektivitet

81 %

Ändamålsandel

5 %

Totala intäkter

20 386 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad ...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna information på hemsidan....
Läs mer

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond (kort: Diabetesfonden) arbetar för att eliminera orsakerna till diabetes och konsekvenserna av sjukdomen. Organisationen finansierar svensk forskning kring diabetes, sprider information och utbildar.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
55
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
6
%
Antal anställda