...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Diakonia

Insamlingseffektivitet

92 %

Ändamålsandel

92 %

Totala intäkter

450 585 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Organisationen har inga medlemmar, däremot två huvudmän; trossamfunden Gemensam Framtid och Svenska Alliansmissionen. Till årsmötet utser de två huvud...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna information på hemsidan....
Läs mer

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Diakonia arbetar för att hjälpa utsatta och fattiga människorna runt om i världen, oavsett tro, hudfärg eller kön. Organisationen är den gemensamma biståndsorganisationen för Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
21
%
Antal anställda