Alla organisationer

Djurens Rätt

Djurets Rätt arbetar för att avskaffa djurförtrycket. De arbetar speciellt med fokusområdena djurförsök, djur i livsmedelsindustrin, djur i pälsindustrin och djurvänlig konsument. Bedriver även lobbying på nationell och EU-nivå för att få till stånd ett bättre djurskydd.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Djurens Rätt har 46 717 000 kr i totala intäkter. 98 % är privata medel, och 1.5 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

96 % Graph

Det kostar 4 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

83 % Graph

83 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Djurens Rätt bildades den 7 oktober 1882 och är Sveriges största djurrättsorganisation med ca 36 000 medlemmar. Prinsessan Eugenie var den första som antecknade sig som medlem i Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök (senare Djurens Rätt). Ingen skriftlig dokumentation finns kvar beträffande denna händelse, men vid årsmötet 1907 firade man organisationens 25-årsjubileum.

Övergripande målsättning

Djurets Rätt har till ändamål att verka för avskaffande av plågsamma experiment på djur. Målet är att djur ska skonas från lidande i alla sammanhang där de utnyttjas av människan.

Målgrupp

Målgruppen är djur men andra målgrupper som media och den breda allmänheten i syfte att uppnå organisationens övergripande målsättning.

Verksamhetsmål och strategi

För 2015-2019 har Djurens Rätt tagit fram en verksamhetsinriktning med fem områden med delmål inom varje område:
- Politiskt arbete: Djurs rättigheter ska respekteras i lagstiftningen och djur ska fullt ut tillerkännas juridisk personstatus.
- Opinionsbildande arbete: Det ska finnas en stark opinion för att djur ska ses som individer med rätt till sina egna liv.
- Göra skillnad - göra så stort skillnad som möjligt för så många djur som möjligt: Alla djurförsök ska ersättas handeln ska vara pälsfri och inga djur ska användas som livsmedel
- Aktivism: Djurens Rätt ska vara en folkrörelse som engagerar hundratusentals personer aktivt och vara ledande inom utåtriktat arbete för djurs rättigheter
- Medlemmar - Djurens Rätt ska växa: Djurens Rätt ska ha ett sexsiffrigt medlemsantal och ska ha resurser för att kunna nå framgångar på lång sikt

Djurens Rätt arbetar med politiskt påverkansarbete, opinionsbildning och konsumentarbete.Inom det politiska arbetet vill Djurens Rätt förändra lagstiftning. Genom att arbeta med reformer förbättrar Djurens Rätt för de djur som lever här och nu. Reformer genom lagstiftning är ett steg på vägen mot Djurens Rätts mål. Viss lagstiftning kan leda till slutet för en viss typ av djurindustri genom att den kopplas till restriktioner och striktare djurskyddskrav att den blir ekonomiskt olönsam. Vidare arbetar Djurs Rätt opinionsbildande med att förändra normer i samhället. De arbetar för att det ska finnas en stark opinion för att djur ska ses som individer med rätt till sina egna liv. Djurens Rätt har stor möjlighet att påverka för ett stort antal individer, särskilt när det gäller kycklingar och fiskar som är till antalet de som utnyttjas i störst utsträckning inom livsmedelsindustrin. De ska ta tillvara på möjligheten att göra så stor skillnad som möjligt för så många djur som möjligt. Aktivism är ett viktigt verktyg för Djurens Rätt.

Läs vidare i dokumentet Verksamhetsinriktning 2015-2019 på hemsidan.

Verksamhet

Djurens Rätt arbetar på bred front för att avskaffa djurförtryck. De arbetar med att sprida information till allmänheten om hur man kan handla djurvänligt, bland att genom Vegokoll, en knutpunkt för alla som är nyfikna på vego där man kan ta del av nyhetsbloggen, veganska recept och resetips, samt en guide till icke djurtestade produkter. De driver även kampanjer kring att djur ska ses som individer som existerar för sin egen skull - hönor är inga äggmaskiner! De vänder oss därför emot all äggproduktion.Sedan Djurens Rätt inledde kampanjen 2008 har mycket hänt. Butikskedjorna Hemköp, Willys, PrisXtra, Coop och Lidl har tagit bort buräggen helt. Mindre kedjor som Netto och City Gross säljer dem fortfarande. Vidare arbetar Djurs Rätt för att avskaffa djurförsök samt för att förbjuda minkfarmar. Se mer under rubriken Projekt.

Ett viktigt arbete är att försöka påverka politiker inom EU för att få till stånd ett bättre djurskydd. Detta gör organisationen genom gemensamma kampanjer i Europa och lobbying, bland annat via organisationen Eurogroup for Animals med säte i Bryssel, där organisationerna är medlemmar. Djurens Rätt är också medlem i European Coalition to End Animal Experiments, European Coalition for Farm Animals, Fur Free Alliance och ett nystartat baltiskt-nordiskt djurrättsnätverk.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
Djurens Rätt

Organisationstyp:
Medlemsbaserad organisation med individuella medlemskap med egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Sverige, Europa

Webbadress:
www.djurensratt.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 171 32
10462 Stockholm

Besöksadress:
Hornsgatan 123
10462 Stockholm

Telefon:
08-555 914 00

E-postadress:
info@djurensratt.se

Organisationsnummer:
802002-4496

Plusgiro:
90 10 87-7

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet