...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Sveriges Dövas Riksförbund

Insamlingseffektivitet

43 %

Ändamålsandel

48 %

Totala intäkter

21 645 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

ganisationen har stadgar som finns tillgängliga på hemsidan som uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Sveriges Dövad Riksförbund är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund med uppgift att tillvarata dövas sociala, ekonomiska, språkliga och kulturella intressen. SDR arbetar för rätten och möjligheten att använda svenskt teckenspråk. Det svenska teckenspråket är av central betydelse i för dövas liv och avgörande för delaktighet på lika villkor i det svenska samhället.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
48
%
Antal anställda