...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

EFS

Insamlingseffektivitet

100 %

Ändamålsandel

Ingen uppgift

Totala intäkter

59 651 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Organisationen har tillgängliggjort sina stadgar för extern granskning, men på grund utav otydlighet i stadgarna där det är svårt att utläsa hur man b...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen presenterar inte funktionsindelad årsredovisning som Givarguiden efterfrågar för att kunna presentera jämförbar information. Organisati...
Läs mer

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission och lekmannaengagemang. EFS verkar för Gudsrikets utbredande och vill hjälpa människor att växa som kristna.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
58
%
Antal anställda