...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Frälsningsarmén

Insamlingseffektivitet

100 %

Ändamålsandel

Ingen uppgift

Totala intäkter

77 329 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Organisationen har tillgängliggjort sina stadgar för extern granskning men uppfyller inte kraven för demokratisk uppbyggnad. (Har inte årsmöte, utan s...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen presenterar inte årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse eller signerat årsmötesprotokoll på hemsidan och har därmed inte up...
Läs mer

Transparens

Organisationen saknar beskrivning av (1) ledningens bakgrund och erfarenhet och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsid...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

Frälsningsarmén är en internationell kristen kyrka med social hjälpverksamhet i mer än 120 länder. Vid sidan av församlings-verksamheten driver de bl.a. behandlingshem för utsatta grupper, kedjan Myrorna och deltar i internationella utvecklingsprojekt.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
40
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
0
%
Antal anställda