Alla organisationer

Friends

Friends – elever mot mobbning (kort: Friends) arbetar för att stoppa mobbning. De stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet och arbetar långsiktigt genom utbildning, rådgivning och opinionsbildning för att öka människors kunskap och engagemang.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Friends har 37 588 000 kr i totala intäkter. 80.6 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

82 % Graph

Det kostar 18 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

73 % Graph

73 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Friends har 33 anställda. 70 % är kvinnor och 30 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 0 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

70 %
Kvinnor
30 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Friends grundades 1997 av Sara Damber. Sara hade en grund i egenupplevd mobbning och för hennes del upphörde mobbningen då en kille i hennes klass sa ifrån och så småningom fick med sig de övriga eleverna. Denna händelse är en av anledningarna till Friends tro på elevdelaktighet. Elever är viktiga, och alla kan göra skillnad. Sedan starten har Friends vuxit till att idag vara den största organisationen i Sverige som arbetar mot mobbning.

Övergripande målsättning

Friends vision är ett samhälle där barn och ungdomar växer upp i trygghet och jämlikhet.Den övergripande målsättningen för verksamheten är att minska mobbning och kränkande behandling i samhället med tyngdpunkt på barn och ungdom.

Målgrupp

Skolor, idrottsföreningar, föräldrar, lärare, elever, idrottsutövare och ledare.

Verksamhetsmål och strategi

Friends mål är att utveckla och erbjuda det mest effektiva konceptet för att förebygga mobbning, trakasserier och diskriminering. För att göra detta satsar de resurser på att höja kvaliteten och mäta effekterna av utbildningarna. Ett viktigt led i det arbetet är att fortsätta utveckla det så kallande Friendsprogrammet. Friends anser det viktigt att nå nya skolor/idrottsföreningar och att de kommer i kontakt med fler barn och ungdomar men det får inte bli på bekostnad av kvaliteten i arbetet.

Friends arbetar med en "hela skolan-ansats" vilket innebär att all skolpersonal och ledning, samt elever och föräldrar involveras. Friends ger kunskap och verktyg så att de som arbetar med barn och unga blir bättre rustade att arbeta mot mobbning och kränkningar. Det handlar ofta om att öka kunskapen kring hur och varför mobbning uppstår, samt hur man förebygger den. Normkritik och genustänk genomsyrar alla deras utbildningar. Friends arbetar med elevdelaktighet där eleverna själva är utgångspunkten i arbetet mot mobbning. Det innebär att eleverna ska vara involverade i både kartläggning, problemformulering, åtgärder samt uppföljning.

Friends har flera olika utbildningar vi erbjuder skolor, förskolor och idrottsföreningar. Alla utbildningar är förankrade inom aktuell forskning och långsiktiga samarbeten börjar alltid med en kartläggning av klimatet i skolan/idrottsföreningen. Detta för att varje situation är unik och alla skolor/föreningar har olika behov och förutsättningar för att jobba mot mobbning.

Verksamhet

Friends har ett antal verksamhetsområden inom vilka de verkar: skola, förskola, idrott, nätet, projekt, rådgivning samt opinionsbildning.

Friends löpande verksamhet är utbildningsverksamheten inom skolan och idrottsrörelsen. Friends föreläser på ca tio skolor parallellt varje dag och har hittills varit på ca 1500 skolor där man utbildat fler än 30 000 kompisstödjare.

Friends kontor finns i Stockholm, Göteborg, Umeå och Malmö men organisationen arbetar över hela landet.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Friends

Organisationstyp:
Stiftelse med egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.friends.se

Facebook  

Postadress:
Dalvägen 14
169 56 Solna

Telefon:
08-545 519 90

E-postadress:
info@friends.se

Organisationsnummer:
802408-7622

Plusgiro:
90 05 27-3

Bankgiro:
900-5273

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy