...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Hela Människan

Insamlingseffektivitet

92 %

Ändamålsandel

113 %

Totala intäkter

8 323 tsek

Storleksnivå

2

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet organisationsmedlemskap men uppfyller ej de av Givarguiden fasts...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Hela Människan arbetar för att skapa intresse och förutsättningar för ett ökat socialt-diakonalt engagemang för utsatta människor i Sverige. De arbetar för detta genom att uppmärksamma behov och stimulera till insatser, utbilda människor samt driva opinion.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
67
%
Antal anställda