...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Riksförbundet HjärtLung

Insamlingseffektivitet

96 %

Ändamålsandel

100 %

Totala intäkter

22 657 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna information på hemsidan. N...
Läs mer

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Riksförbundet HjärtLung (f.d. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund) vill hjälpa personer i Sverige med hjärt- eller lungsjukdom, deras anhöriga samt minska antalet som riskerar att drabbas. Arbetar bl.a. med opinionsbildning, forskningsfinansiering och socialt stöd.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
59
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
45
%
Antal anställda