...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

IM

Insamlingseffektivitet

67 %

Ändamålsandel

87 %

Totala intäkter

134 669 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen presenterar på sin hemsida ej en signerad revisionsberättelse eller huruvida styrelsen har beviljats ansvarsfrihet vid det senaste årsm...
Läs mer

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Individuell Människohjälp arbetar för att bekämpa fattigdom och utanförskap. De vill främja ekonomisk delaktighet, lika tillgång till utbildning och hälsovård samt integration i det svenska samhället. Fokus ligger framför allt på kvinnor och marginaliserade grupper.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
45
%
Antal anställda