Alla organisationer

IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut

IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut arbetar för ett civilsamhälle som arbetar mot alkohol och andra droger. De stödjer insatser inom drogprevention, drogpolitik och rehabilitering. I Sverige arbetar de med folkbildning, information och opinionsbildning.

Resultat för 2017

Demokrati

Lågt

Ekonomi

Lågt

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Saknas

Demokrati Lågt

Organisationen har inte tillgängliggjort sina stadgar för extern granskning (stiftelsen kommer att läggas ner när befintliga medel är använda på ändamålet, verksamheten flyttar över till IOGT-NTO rörelsen ideell förening).

Ekonomi Lågt

Organisationen presenterar inte en revisionsberättelse på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Godkänd

Organisationen saknar beskrivning av (1) styrelsens bakgrund, tidigare erfarenhet och nuvarande sysselsättning samt (2) styrelsens uppbyggnad (urval, huvudsakliga uppgifter och hur ofta de sammanträder) och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Finansiellt

IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut har 27 763 000 kr i totala intäkter.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

91 % Graph

Det kostar 9 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

101 % Graph

101 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

IOGT kom från USA till Sverige 1879 och har varit en viktig folkrörelse i landets historia. Idag består IOGT-NTO-rörelsen av fyra förbund och samlar sammanlagt 75 000 medlemmar. Internationellt utvecklingsarbete har bedrivits sedan 1960-talet. Svenska IOGT-NTO-rörelsen är även en del av den världsomspännande organisationen IOGT International.

IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut är en stiftelse som grundades 1994 och vars huvudmän är de fyra förbunden inom IOGT-NTO-rörelsen: IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund; IOGT-NTO:s Juniorförbund och Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.

Det finns även möjlighet att vara stödmedlem för Internationella Institutets verksamhet genom insamlingsverksamheten Vänner i Världen.

Övergripande målsättning

IOGT-NTO-rörelsens internationella instituts uppdrag är att arbeta för en demokratisk utveckling genom att minska skador på individer och samhällen orsakade av alkohol och andra droger.

Internationella institutet har specialkunnande inom området Alkohol och andra droger som utvecklingshinder och verksamheten är profilerad utifrån detta.

Målgrupp

Målgruppen för det internationella arbetet är lokala samarbetsorganisationer som i sin tur når de grupper som tar del av verksamheten för demokratisk utveckling och för att motverka alkoholens och andra drogers skadeverkningar.

Målgruppen för informationsarbetet i Sverige är främst medlemmar inom IOGT-NTO-rörelsen, andra organisationer/aktörer inom utvecklingsarbete, politiker och intresserad allmänhet.

Verksamhetsmål och strategi

Organisationen ska nå uppsatta mål genom att stödja utvecklingen av ett civilsamhälle som arbetar mot alkohol och andra droger samt stödja och utveckla insatser inom drogprevention, drogpolitik och rehabilitering. Internationella institutet ska även sprida kunskap om alkohol och andra droger som utvecklingshinder till allmänhet, politiker, biståndsaktörer och internationella organisationer samt stimulera medlemmar och föreningar i IOGT-NTO-rörelsen att göra internationella frågor till en naturlig del av den lokala verksamheten i den svenska organisationen.

Internationella institutets erfarenhet visar att resultaten och hållbarheten i ett utvecklingsprojekt stärkas om man även tar sig an alkoholproblematiken. Om det finns ett betydande alkoholbruk i en by eller ett samhälle påverkar det ekonomi, hälsa, nivåer av våld, jämställdhet och barnens situation. Om problemen relaterade till alkohol minskas kommer effektiviteten i helt andra projekt att öka. Allt fler biståndsaktörer får upp ögonen för att alkoholsituationen bland målgruppen påverkar resultatet av insatser och projekt. Med en grundläggande förståelse för hur alkohol hindrar utveckling kan man, genom små eller stora förändringar, stärka resultaten och hållbarheten av arbetet.

Genom att stödja, dokumentera och nu sprida "Promising practices", goda exempel, från insatser som syftat till att minska alkoholkonsumtionen bland målgruppen, hoppas Internationella institutet kunna inspirera andra biståndsaktörer till handling. Promising Practices är en kunskapsbank med exempel på hur andra tagit sig an frågan i såväl mikro- som makroperspektiv. Tanken är att banken ständigt ska växa med nya exempel. Här ska organisationer och individer kunna hitta exempel som ger några svar på de frågor de har kring alkohol som utvecklingshinder.

Verksamhet

Internationella institut arbetar med internationella samarbetsprojekt i ett tiotal länder i Östeuropa, Syd- och Sydostasien samt Östafrika. Arbetet sträcker sig från policyarbete och opinionsaktiviteter om alkohol och droger till organisationsutveckling, förebyggande hälsoarbete, förskoleverksamhet, utbildning och fattigdomsbekämpning.

I Sverige arbetar Internationella institutet med folkbildning, information och opinionsbildning. Ofta sker arbetet i samarbete med studieförbundet NBV, förbunden inom IOGT-NTO-rörelsen eller andra organisationer i Sverige. Fokus ligger på information om alkohol och andra droger som utvecklingshinder – med syfte att påverka biståndsdebatten och uppmuntra andra aktörer att uppmärksamma drogfrågorna.

Tre resultat föregående år


Senast Uppdaterad:
2017-08-02

Organisationsnamn:
IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut

Organisationstyp:
Stiftelse.

Egen projektverksamhet samt projekt genom partners och/eller moderorganisation.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige, Europa, Sydamerika

Webbadress:
www.global.iogt.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 12825
112 97 Stockholm

Besöksadress:
Gammelgårdsvägen 38, Stora Essingen
112 97 Stockholm

Telefon:
08-672 60 00

E-postadress:
info.global@iogt.se

Organisationsnummer:
802400-6572

Plusgiro:
90 04 63-1

Bankgiro:
900-4631

FRII:
Nej

90-konto:
Nej

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)