...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut

Insamlingseffektivitet

91 %

Ändamålsandel

101 %

Totala intäkter

27 763 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Organisationen har inte tillgängliggjort sina stadgar för extern granskning (stiftelsen kommer att läggas ner när befintliga medel är använda på ändam...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen presenterar inte en revisionsberättelse på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern o...
Läs mer

Transparens

Organisationen saknar beskrivning av (1) styrelsens bakgrund, tidigare erfarenhet och nuvarande sysselsättning samt (2) styrelsens uppbyggnad (urval, ...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut arbetar för ett civilsamhälle som arbetar mot alkohol och andra droger. De stödjer insatser inom drogprevention, drogpolitik och rehabilitering. I Sverige arbetar de med folkbildning, information och opinionsbildning.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
0
%
Antal anställda

Tre effekter

1

IOGT-NTO-rörelsens Internationella Instituts partnerorganisationer har spelat en stor roll i att uppmärksamma alkoholfrågan, vilket bidragit till att en alkohollagstiftning antagits i Laos och att utkast till lagar tagits fram i flera länder.

2

I Östafrika har insatser mot alkohol och genusbaserat våld fått stor uppmärksamhet, bland annat genom ett tidningsnummer och TV-program som sågs av över fyra miljoner tanzanier.

3

I Serbien har IOGT-NTO-rörelsens Internationella Instituts partnerorganisation CZOR genomfört en kampanj med 460 ungdomar i 18 städer, vilket uppmärksammat ungas alkoholkonsumtion och lett till diskussion om alkoholnormer.