Nyhetsikon_sponsgåvaVad är sponsring?

När ett företag vill bidra till en ideell förening, en stiftelse eller ett registrerat trossamfund talas det ofta om skillnaderna mellan att sponsra och att ge en gåva, men vad är egentligen skillnaden?

 

 

Om ett företag väljer att sponsra en organisation betyder det att den sponsrade motparten ger något tillbaka till företaget. Det kan handla om reklamplats, en föreläsningsserie eller användandet av att namn. Sponsring är till skillnad från gåvor avdragsgilla för företag.

Företagets sponsring måste stå i rimlig proportion till motprestationen. Om sponsringssumman överstiger värdet av motprestation kommer delar av summan komma att räknas som gåva. Det är även viktigt att motprestationen används för att vara avdragsgill. Detta innebär att om motprestationen till exempel består av en seminarieserie på tre seminarier till företaget och dessa seminarier aldrig hålls är det inte längre en avdragsgill sponsring.

 

Att tänka på vid sponsring

  1. För att kunna göra avdrag på sponsring är det viktigt att marknadsvärdet av motprestationen är korrekt. Om summan bedöms överstiga värdet kommer det inte längre att vara avdragsgillt.
  2. Upprätta avtal där ni i förväg gör upp vad sponsringen skall innebära och dess värde.
  3. Se sponsringen som ett tillfälle att utveckla ditt företag genom att sponsra en organisation som kan hjälpa till att utveckla er verksamhet eller stärka ert varumärke.
  4. Sätta upp tydliga mål med vad ni vill uppnå med sponsringen för att kunna utvärdera vilken nytta det gjort för ert företag.
  5. Om ni kontaktas av en organisation som vill inleda ett samarbete, glöm inte att göra egna efterforskningar om organisationen innan ni inleder sponsringen.

I Givarguiden kan ni hitta information om runt 200 ideella organisationer och hitta något som passar just er för att finna mer information om organisationer som passar er profil.

 

Ett exempel på sponsring

Ett Företag sponsrar en ideell Organisation med 50 000 kr. I motprestation får Företaget använda Organisationens logo i sin mejl-kommunikation för att visa att Företaget stödjer Organisationen till ett värde av 10 000 kr. Organisationen motpresterar även med en seminarieserie på 3 seminarium till ett värde av 20 000 kr och reklamplats på deras hemsida till ett värde av 10 000 kr.

Detta innebär att av de 50 000 kr Företaget sponsrade Organisationen med motpresterar Organisationen med tjänster till ett värde av 40 000 kr. Detta innebär att Företaget har gett avdragsgill sponsring på 40 000 kr medan 10 000 kr kommer att ses som en gåva.

Var noga med att marknadsanpassa rimliga sponsorpriser i avtalet.

 

Ladda ner vår LÄTTLÄSTA guide till sponsring (pdf)

Share Button