Vill du meddela ändringar för en organisation i Givarguiden?

Vi strävar efter att hålla Givarguidens databas uppdaterad. I detta arbete behöver vi er hjälp med att komplettera, uppdatera och verifiera våra beskrivningar. Om du som givare upptäcker felaktigheter får du gärna höra av dig till oss!

Vi ber även dig som representerar en organisation att läsa igenom den information vi publicerar, samt meddela oss eventuella förändringar och uppdateringar så att vår beskrivning av er förblir korrekt. Tänk på att betygen alltid grundar sig på den information som finns tillgänglig för givare.

All bedömningsgrundande information skall finnas tillgänglig på er hemsida!

Skicka ett mail till info@givarguiden.se om uppgifter om er organisation ändrats sedan vår senaste uppdatering. Ni kan läsa vad som står idag genom att söka efter er organisation i Givarguiden.

 

Bedömningsgrundande information

Från och med 2014 skall all bedömningsgrundande information finnas tillgänglig på er hemsida. Nedan finns en checklista som visar vilken information som skall finnas publicerad.

Checklista bedömningsgrundande information (pdf)

 

Lyft fram effekten av ert arbete

Givarguiden rekommenderar organisationer att mäta de sociala effekterna av sitt arbete. Att redogöra för resultaten av sin verksamhet är ofta lättare, men ger i vissa fall inte en helt rättvisande bild av vad arbetet faktiskt har åstadkommit. I dokumentet ”Effekt vs Resultat” nedan kan ni läsa vad skillnaden mellan resultat och effekter är.

Effekt vs Resultat (pdf)

Share Button