Ikon-MÑnskliga-rÑttigheter          Ikon-Miljî         Ikon-Forskning         Ikon-HÑlsovÜrd         Ikon-Idrott         Ikon-Kultur         Ikon-Djur         Ikon-Barn-Ungdom

 

Givarguiden är ett verktyg som tillhandahåller översiktlig och jämförbar information om organisationer som arbetar med välgörenhet. Vi hjälper givare att hitta organisationer som kombinerar alla de faktorer du tycker är viktiga, och arbetar aktivt med att vägleda givare så de kan ge med både hjärta och hjärna.

2016 gav allmänheten i Sverige Sverige 20 miljarder kronor till ideella organisationer. Men vet vi vad som händer med pengarna? Hur förvaltas organisationerna och hur mycket berättar de om sin verksamhet för sina givare?

 

Har organisationen DET som krävs?

Givarguiden bedömer organisationer genom att titta på organisationens Demokratiska struktur, Ekonomiska redovisningar och hur Transparenta de är mot givare, sammanfattat i kriterierna DET. Utvärderingen som Givarguiden gör presenteras enligt parametrarna grönt, gult, och rött. Grått erbjuds stiftelser som inte lyder under samma regler. Givarguiden presenterar också utvalda nyckeltal som kan vara av intresse.

Merparten av organisationerna i söktjänsten är medlemmar i Svensk Insamlingskontroll (SIK; 90-konto) och FRII.  De granskade organisationerna är inte medlemmar i Charity Rating, som ger ut Givarguiden och som granskar organisationerna oberoende av var de är medlemmar. Organisationerna betalar heller inget för att finnas med i granskningen, som utförs med objektivitet som riktmärke.

Anledningen till att informationsdjupet i granskningen skiljer sig åt mellan olika organisationer är oftast att de har olika förutsättningar för att beskriva sin verksamhet.

 

Vilka organisationer finns med i Givarguiden?

Givarguiden välkomnar ideella föreningar inom det civila samhället, stiftelser samt registrerade trossamfund som är registrerade i Sverige att ingå i databasen. Organisationerna ska arbeta med ideella målsättningar utan vinstintresse och vid ansökningstillfället ha ett eget organisationsnummer alternativt, om det är en stiftelse, vara registrerad hos länsstyrelsen.

Om du som givare saknar information om en organisation, eller om ni som organisation vill anmäla er själva att vara med i Givarguiden, kan ni kontakta oss på info@givarguiden.se. Mer information finns här.

Givarguiden förbehåller sig rätten att bestämma vidden av de utvärderade organisationerna.

 

Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?

Granskningen utgår ifrån organisationernas årsredovisningar, verksamhetsplaner, övrigt informationsmaterial och hemsidor. När en ny organisation läggs till i guiden, eller information om en befintlig organisation uppdateras, kontaktas organisationen i fråga för att bekräfta samt vid behov komplettera med ytterligare information. Utvärderingsresultat grundar sig på information som finns tillgänglig för givaren, vilket betyder att all information ska finnas på organisationernas hemsida. Förfrågan skickas därför ut där organisationerna ombeds verifiera uppgifterna.

Share Button