Ikon-MÑnskliga-rÑttigheter          Ikon-Miljî         Ikon-Forskning         Ikon-HÑlsovÜrd         Ikon-Idrott         Ikon-Kultur         Ikon-Djur         Ikon-Barn-Ungdom

 

Givarguiden är ett verktyg som tillhandahåller jämförbar information som hjälper dig som givare att hitta en organisation som kombinerar alla de faktorer du tycker är viktiga. Vi arbetar aktivt med att vägleda givare så de kan ge med både hjärta och hjärna.

Givarguiden hjälper givaren att ta grundade beslut genom att tillhandahålla översiktlig och jämförbar information om organisationer som arbetar med välgörenhet. I Sverige ger allmänheten över 5 miljarder kronor varje år till ideella organisationer men vad händer med pengarna? Hur förvaltas organisationerna och hur mycket berättar de om sin verksamhet för sina givare?

 

Har organisationen DET som krävs?

Givarguiden bedömer organisationer genom att titta på organisationens Demokratiska struktur, Ekonomiska redovisningar och hur Transparenta de är mot givare. Betygen presenteras enligt ett trafikljussystem, där varje parameter i DET betygssätts med grönt, gult, rött eller grått . Utöver DET presenterar Givarguiden utvalda nyckeltal som kan hjälpa givare att ta grundade beslut vad gäller sitt givande.

Merparten av de organisationer som presenteras i vår söktjänst är medlemmar i Svensk Insamlingskontroll och FRII. FRII är en organisation som arbetar med att representera sina medlemmar i samhällsdebatten samt ger sina medlemmar råd. Svensk Insamlingskontroll är en stiftelse som analyserar ideella organisationers kostnader för insamling samt administration samt tillhandahåller ett så kallat 90-konto.

Unikt för Givarguiden är att de granskade organisationerna ej kan vara medlemmar i organisationen som står bakom Givarguiden, Charity Rating. De betalar inget för att finnas med och kan inte själva avsluta ett granskande (som i FRII och Svensk Insamlingskontroll). Givarguiden är övertygad om att objektivitet är en viktig framgångsfaktor i vårt granskande.
Anledningen till att informationsdjupet skiljer sig åt mellan olika organisationer är dels att de är olika bra på att beskriva sin verksamhet, men även att de i varierande grad har valt att samarbeta med Givarguiden.

 

Vilka organisationer finns med i Givarguiden?

Givarguiden välkomnar ideella föreningar inom det civila samhället, stiftelser samt registrerade trossamfund som är registrerade i Sverige att ingå i databasen. Organisationerna ska arbeta med ideella målsättningar utan vinstintresse och vid ansökningstillfället ha ett eget organisationsnummer alternativt, om det är en stiftelse, vara registrerad hos länsstyrelsen.

Givarguiden växer med hjälp av givare och organisationer. Om du som givare saknar information om en organisation, eller om ni som organisation vill anmäla er själva att vara med i Givarguiden, kan ni kontakta oss på info@givarguiden.se. Mer information finns här.

Givarguiden förbehåller sig rätten att avstanna utvidgningen av antalet organisationer som finns med i guiden, t.ex. om styrelsen beslutar att arbetsbelastningen för den egna organisationen anses för stor.

 

Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?

Vår granskning utgår från organisationernas årsredovisningar, verksamhetsplaner, övrigt informationsmaterial och hemsidor. När en ny organisation läggs till i guiden, eller information om en befintlig organisation uppdateras, kontaktas organisationen i fråga för att bekräfta samt vid behov komplettera med ytterligare information. Betygen grundar sig dock alltid på information som finns tillgänglig för givaren, alltså ska all betygsgrundande information finnas på organisationernas hemsida. Innan betyg sätts skickas även en förfrågan ut där organisationerna ombeds verifiera uppgifterna.

Share Button