Vad gör vi för dig som ideell organisation?

Genom Givarguidens granskning får ni som ideell organisation en kostnadsfri ”hälsokontroll” där er hemsida analyseras av oss årligen. Genom vår granskning tillhandahålls en checklista med den information en hälsosam ideell organisation bör delge på sin hemsida.

Givarguiden fungerar som ett verktyg även för organisationer som inte granskas i Givarguiden eller för den som skall starta en ideell organisation. Använd Givarguidens checklista och få därigenom kunskap om vilken information givare är intresserade av att veta. Undersökningar visar att de två faktorer som påverkar givare mest i val av ideell organisation är om de har förtroende för verksamheten samt hur bra organisationen är på att visa hur de använder pengarna de får. Med andra ord är en informativ och transparent hemsida eftersträvansvärt och viktig för organisationers insamlingsverksamhet.

 

Vad för vi för dig som givare?

Granskningen resulterar i en unik databas där du som givare får tillgång till jämförbar information samlad på ett ställe. Granskningen är en win-win lösning där över 200 ideella organisationer granskas årligen samtidigt som givare får tillgång till unik jämförbar information. Givarguidens är den enda databasen av sitt slag i Norden. Charity Rating, organisationen bakom Givarguiden, har inspirerats av och i vår utveckling varit i dialog med våra internationella motsvarigheter Charity Navigator, Guide Star och Give Well.

 

Share Button