Givarguiden välkomnar ideella föreningar inom det civila samhället, stiftelser samt trossamfund som är registrerade i Sverige att ingå i databasen.

Organisationerna i Givarguiden skall arbeta med ideella målsättningar utan vinstintresse och vid ansökningstillfället ha ett eget organisationsnummer alternativt, om det är en stiftelse, vara registrerad hos länsstyrelsen. Givarguiden växer med hjälp av er givare och organisationer. Om du som givare saknar information om en organisation får du gärna höra av dig till oss!

Om du som ansvarar för en organisation vill anmäla ert intresse att vara med i Givarguiden ber vi dig att skicka ett mail till info@givarguiden.se. Vi genomför en stor uppdatering av databasen varje år under sommaren, med start omkring midsommar. Anmäler ni intresse någon annan tid på året, eller efter att årets uppdatering hunnit påbörjas, lägger vi till er i mån av tid.

Från och med 2014 skall all betygsgrundande information finnas tillgänglig på er hemsida. Nedan finns en checklista som visar vilken information som skall finnas publicerad.

pdf_button Checklista betygsgrundande information

Givarguiden förbehåller sig rätten att avstanna utvidgningen av antalet organisationer som finns med i guiden, t.ex. om styrelsen beslutar att arbetsbelastningen för den egna organisationen anses för stor.

Share Button