Givarguiden välkomnar ideella föreningar inom det civila samhället, stiftelser samt trossamfund som är registrerade i Sverige att ingå i databasen.

Organisationerna i Givarguiden skall arbeta med ideella målsättningar utan vinstintresse och vid ansökningstillfället ha ett eget organisationsnummer alternativt, om det är en stiftelse, vara registrerad hos länsstyrelsen. Om du som givare saknar information om en organisation får du gärna höra av dig till oss via info@givarguiden.se!

Om du som ansvarar för en organisation vill anmäla ert intresse att vara med i Givarguiden ber vi dig att skicka ett mail till info@givarguiden.se.

Varje år genomför vi en stor uppdatering av databasen från granskningen av organisationer inför publiceringen av Gröna Listan. Från och med 2014 skall all betygsgrundande information finnas tillgänglig på er hemsida. Nedan finns en checklista som visar vilken information som skall finnas publicerad.

Checklista betygsgrundande information (pdf)

Givarguiden förbehåller sig rätten att avstanna utvidgningen av antalet organisationer som finns med i guiden, t.ex. om styrelsen beslutar att arbetsbelastningen för den egna organisationen anses för stor.

Share Button