Alla organisationer

Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser bistår med medicinsk hjälp i katastrof- och krissituationer. Den internationella organisationen Médecins Sans Frontières sköter alla insatser. I Sverige arbetar man med rekrytering, insamling och informationskampanjer.

Resultat för 2017

Demokrati

Godkänd

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Godkänd

Organisationen har stadgar som finns tillgängliga på hemsidan, men har inte öppet medlemskap (det föreligger specifika krav för att bli antagen som medlem i föreningen, t.ex. att man har fullgjort minst sex (6) månaders arbete som Internationell Medarbetare i ett Fältprojekt) och uppfyller därmed inte de av Givarguiden ställda kraven på demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Läkare Utan Gränser har 618 126 000 kr i totala intäkter. 99.3 % är privata medel, och 0.6 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

90 % Graph

Det kostar 10 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

88 % Graph

88 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Läkare utan gränser startades i Paris 1971. En grupp franska läkare, som tidigare hade arbetat för Röda korset i krigets Biafra, ansåg att det behövdes en oberoende medicinsk hjälporganisation som talade öppet om övergrepp och maktmissbruk och vars arbete enbart är inriktat på nödställda människors behov. Den svenska grenen av organisationen grundades 1993 av tre svenska läkare.

Den svenska organisationen genomför inte egna insatser. Projektkontroll ligger i huvudsak hos den internationella moderorganisationen Médecins Sans Frontières.

Övergripande målsättning

Läkare utan gränser skall bistå befolkningsgrupper i nöd, människor drabbade av naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan samt offer för väpnade konflikter, utan hänsyn till etnicitet, religion, politisk åsikt eller annan övertygelse. Läkare utan gränser vill också säkerställa att dessa grupper får en möjlighet att göra sina röster hörda och påverka sin livssituation.

Målgrupp

Läkare utan gränsers huvudsakliga målgrupp är människor i nöd. Läkare utan gränser vill dessutom vara en kanal för volontärer som vill bistå utsatta människor.

Verksamhetsmål och strategi

Läkare utan Gränser strävar först och främst strävar efter att tillhandahålla högkvalitativ sjukvård till dem som behöver den mest. De tar inte ställning för något land, politiskt parti eller religion, vilket är avgörande för att kunna nå ut till människor i behov av humanitär hjälp – framförallt i konfliktområden. Läkare utan Gränser finns där behoven är som störst och värnar om att ge omsorg till de mest utsatta grupperna. Förutom humanitära insatser i kris- och konflikthärdar bekämpar de sjukdomar som malaria, tuberkulos och hiv/aids. Dessutom rycker deras personal omgående ut i samband med jordbävningar, översvämningar och andra naturkatastrofer. De arbetar även intensivt för att hjälpa människor som lever i kroniska krissituationer.

Svenska Läkare utan gränser arbetar huvudsakligen som stöd till den internationella organisationen med rekrytering av volontärer, insamling samt kampanjer och informationsverksamhet om arbetet i fält och situationen för befolkningar i nöd.

Verksamhet

I Sverige arbetar Läkare utan gränser aktivt med att samla in pengar genom att bland annat rekrytera givare på stadens gator. 2015 samlades totalt 535 miljoner kronor in i Sverige från privatpersoner och företag. Läkare utan gränser i Sverige rekryterar också bland annat läkare, sjuksköterskor, logistiker, biomedicinska tekniker, barnmorskor för biståndsuppdrag och tar hand om dem när de återvänder. Läkare utan gränser informerar också allmänheten om olika projekt genom kampanjer och tidningen Direkt som utkommer fyra gånger per år. Påverkansarbete fortgår löpande. Internationellt driver Läkare Utan Gränser projekt i nära 70 länder.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Läkare Utan Gränser

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med individuellt medlemskap. Medlemskap kan beviljas om man påbörjat sitt fältarbete för Läkare Utan Gränser, eller har varit anställd/volontär på kontoret i Sverige under minst 13 månader.

Projekt genom partners och/eller moderorganisation.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige, Europa, Oceanien, Sydamerika

Webbadress:
www.lakareutangranser.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 47021
100 74 Stockholm

Besöksadress:
Fredsborgsgatan 24, 4tr
117 43 Stockholm

Telefon:
010-199 32 00

E-postadress:
office-sto@msf.org

Organisationsnummer:
802017-2360

Plusgiro:
900603-2

Bankgiro:
900-6032

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Charity Ratings guide till att hjälpa invånarna i Gaza
PDF-dokument Informationsanalys 2008
PDF-dokument Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2009
PDF-dokument Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade på Haiti - uppdatering 2010-01-28