Alla organisationer

Ljus i öster

Ljus i öster arbetar för att evangeliet skall förkunnas för alla folk. Detta sker bl.a. genom att översätta biblar, utbilda missionärer och stödja arbetet med att starta och driva missionsskolor i öst. Organisationen fokuserar särskilt på barn och ungdomar.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Icke godkänt

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Icke godkänt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Lågt

Organisationen presenterar inte funktionsindelad årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse och saknar årsmötesprotokoll och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Godkänd

Organisationen saknar beskrivning av (9) styrelsens och (10) ledningsgruppens bakgrund och tidigare erfarenhet och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Lågt

Organisationen utför inte utvärderingar och/eller har inte uppfyllt Givarguidens krav på inlämning av efterfrågad information.

Finansiellt

Ljus i öster har 14 321 000 kr i totala intäkter. 82 % är privata medel, och 14.1 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

100 % Graph

Det kostar 0 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

120 % Graph

120 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

År 1903 valde Nils Fredrik Höijer att tillsammans med några vänner att bilda "Kommittén för Evangelisk Mission i Ryssland". Ett land där denna arbetat sedan 1880. Sedan 2000 heter organisationen "Ljus i Öster" och man har under åren bedrivit mission i Ryssland, Polen, Estland, Finland och Tyskland.

Övergripande målsättning

Den övergripande målsättningen är att evangeliet skall förkunnas för alla folk.

Målgrupp

Ljus i Öster prioriterar folkgrupper som saknar en inhemsk livskraftig församlingsrörelse. Vidare vill man nå onådda folkgrupper, dvs. folkgrupper där inte bibeln finns på det egna språket. Organisationen fokuserar särskilt på barn och ungdom då dessa i stor utsträckning inte nås av evangeliet.

Verksamhetsmål och strategi

Genom nationella medarbetare arbetar Ljus i Öster för att nå onådda folkgrupper i framförallt forna Sovjetunionen, Turkiet, Kina och Mongoliet. Eftersom många i området lever under förföljelse, arbetar de också med att främja religionsfrihet, både på strukturell och individuell nivå. Ljus i Öster arbetar mot två grupper; onådda och förföljda. Ljus i Öster arbetar för att nå onådda folkgrupper med evangeliet. De tror på att stödja människor som känner till det folk och den kultur de arbetar i. Dessutom räcker deras insamlade medel till att understödja betydligt fler personer, jämfört med om de hade sänt ut missionärer från väst.

Ljus i Östers insatser för förföljda kristna har två inriktningar. Dels ger de hjälp till enskilda kristna och församlingar som har drabbats av förföljelse och dels arbetar de genom påverkansarbete för ökad religionsfrihet.

Verksamhet

Ljus i Öster arbetar för att nå onådda folkgrupper med evangeliet. De flesta av deras över 250 nationella medarbetare arbetar med församlingsgrundade verksamhet, ofta utsända av lokala församlingar. Arbetet kan innefatta allt från direkta evangelisationskampanjer till lägerverksamhet.

Gällande de förföljda arbetar Ljus i Öster både kort- och långsiktigt. Kortsiktigt hjälper de dessa kristna genom att bistå med akut hjälp av olika slag. Det kan handla om ekonomiska bidrag eller att ge församlingar hjälp att vara ett socialt skyddsnät när relationer till släktingar och vänner bryts. Ljus i Öster ger också stöd till människorättsadvokater som utbildar och ger stöd till kristna som lever i områden där de mänskliga rättigheterna ofta kränks. För att långsiktigt förändra situationen för förföljda kristna krävs det att lagar, regler och attityder hos styrande förändras. Därför stödjer de två initiativ som syftar till att sätta religionsfrihet högst på beslutfattarnas agenda; Forum 18 som är en nyhetsservice som sammanställer information om fall där religionsfriheten har kränkts i Centralasien, södra Kaukasus, Ryssland och Vitryssland, och IIRF som samlar in data, sammanställer rapporter och bedriver lobbyverksamhet för att öka kunskapen om religionsfriheten i världen.

Senast Uppdaterad:
2018-11-18

Organisationsnamn:
Ljus i öster

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med organisationsmedlemskap.

Egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Asien, Sverige, Europa

Webbadress:
www.ljusioster.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Hemvärnsgatan 8
171 54 Solna

Telefon:
08-56484040

E-postadress:
info@ljusioster.se

Organisationsnummer:
802003-0972

Plusgiro:
900362-5

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2008

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet