Alla organisationer

Kalmar Stadsmission

Kalmar Stadsmission stödjer och hjälper människor som befinner sig i utsatta livssituationer, genom att bedriva verksamhet som erbjuder mötesplatser, arbetsträning, mat och praktisk hjälp.

Resultat för 2017

Demokrati

Godkänd

Ekonomi

Godkänd

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Godkänd

Demokrati Godkänd

Organisationen har stadgar som finns tillgängliga på hemsidan, men uppfyller inte Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad (kyrkoherden i Kalmar pastorat blir automatiskt ledamot av styrelsen och man preciserar ej val av revisor som en obligatorisk punkt på stämman).

Ekonomi Godkänd

Organisationen presenterar inte en funktionsindelad årsredovisning på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Godkänd

Organisationen utför utvärderingar men uppfyller inte Givarguidens krav på extern redovisning.

Finansiellt

Kalmar Stadsmission har 14 872 000 kr i totala intäkter. 87.3 % är privata medel, och 12.7 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

93 % Graph

Det kostar 7 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

100 % Graph

100 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Föreningen Kalmar Stadsmission är en ideell organisation som bildades 1998. Kyrkofullmäktige fattade detta beslut, som en del av Svenska Kyrkans tradition att arbeta med nöd och utsatthet.

Stadsmissioner finns också etablerade i Uppsala, Stockholm, Västerås, Linköping, Göteborg, Malmö, Eskilstuna och Örebro.

Övergripande målsättning

Att uthålligt och handlingskraftigt lindra nöd och utmana till förändring i utsatta livssituationer.

Målgrupp

Socialt och ekonomiskt utsatta människor i Kalmarområdet.

Verksamhetsmål och strategi

Föreningen Kalmar Stadsmission vilar på kristen grund och har till huvudsakligt ändamål att utifrån en kristen människosyn uthålligt och handlingskraftigt lindra nöd och utmana till förändring i utsatta livssituationer genom att:

- Vara en röst för utsatta grupper och genom opinionsbildning förändra det som i samhället skapar/ förstärker utsatthet
- Som en fristående professionell idéburen aktör bidra till mångfald genom kompetent, evidensbaserat arbete inom omsorg och socialt arbete
- Erbjuda det lågmälda samtalet om tro och existentiella frågor för den som frågar efter det
- Uppmuntra och kanalisera medmänskligt engagemang
- Att arbeta för att förebygga missbruk bland ungdom

Föreningen arbetar för att möta människor med respekt och på ett sådant sätt att människor ser sina egna möjligheter att påverka sin situation. I Kalmar Stadsmission är det främsta redskapet det personliga mötet, då relationer byggs. Kalmar stadsmission skapar genom sina sex verksamheter mötesplatser för människor i utsatthet. Verksamheten bedrivs mitt i vardagen, mitt i verkligheten, från akut hjälp till strukturerat förändringsarbete. Arbetet präglas av en flexibilitet där verksamheten förändras allt efter behov och efterfråga.

Verksamhet

Kalmar Stadsmission är en ideell icke-vinstdrivande organisation som verkar i Kalmar med omnejd inom socialt arbete. I organisationen ryms olika verksamheter som vänder sig till olika människors behov.

Kalmar Stadsmission bedriver följande 6 verksamheter:

Hands-on
- Kunskap, stöd och aktiviteter. Aktiviteter, akutboende och sysselsättning för EU-medborgare som lever i utsatthet. Sommarläger för människor i ekonomisk utsatthet. Stödsamtal bedrivs av volontärer gällande ekonomi och hemlöshet.

Lotsen
- Öppen dagverksamhet på Södra Långgatan 36 i Bremerska huset. I lokalen finns tillgång till dagstidningar, radio, TV, varm mat, fika, rena kläder och tvättmöjligheter. Här finns möjlighet att ringa ett telefonsamtal, kanske spela ett parti biljard eller bara sitta ner och samtala över en kopp kaffe.
Stadsmissionen arbetar med stöd- och motivationssamtal till hjälp att bryta destruktiva mönster och skapa nya positiva nätverk, bland annat genom möjligheten att hitta till andra verksamheter inom och utom organisationen. De ger också hjälp och stöd i kontakter med myndigheter och vård.

Handtaget
- Sysselsättningsverksamheten Handtaget har vuxit fram ur Lotsen. Handtaget erbjuder en daglig meningsfull sysselsättning och fungerar som en förberedelse för arbetsmarknaden. Erbjuds arbetsträning, arbetsprövning och rehabilitering inom lättare hantverksarbeten. Enklare trädgårds- och fastighetsservice i omgivningen och inom de egna lokalerna förekommer också.

Ateljén
- Erbjuder meningsfull sysselsättning till kvinnor. Här förvandlas tyger, pärlor och knappar till nya saker. Sysselsättning för personer som till exempel arbetstränar, arbetsprövar eller är i behov av rehabilitering

Second Hand-butik med tillhörande Caféverksamhet
- Erbjuder meningsfull sysselsättning och arbetsträning inom butiks- och caféarbete samt lagerhantering.

Garderoben
- Verksamheten Garderoben samverkar med Second Hand-butiken och har till uppgift att skapa meningsfull sysselsättning och arbetsträning med hjälp av mindre reperationer, klädvård samt enklare operativa uppgifter i butiken.

Senast Uppdaterad:
2018-11-18

Organisationsnamn:
Kalmar Stadsmission

Organisationstyp:
Organisationsmedlemskap möjligt för (lokala) församlingar som stöttar Kalmars Stadsmissions ändamål.

Egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.kalmarstadsmission.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Södra Långgatan 36
392 31 Kalmar

Besöksadress:
Södra Långgatan 36
392 31 Kalmar

Telefon:
0480-22 444

E-postadress:
info@kalmarstadsmission.se

Organisationsnummer:
832401-8376

Plusgiro:
901138-8

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2007

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi


Tar inte avstånd från att investera i...

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet