Alla organisationer

Zambias barn

Zambias barn arbetar för att barnen i Zambia skall få en tryggare uppväxt och omvårdnad. Organisationen bedriver bland annat fadderverksamhet och har startat en skola i Zambia.

Resultat för 2017

Demokrati

Godkänd

Ekonomi

Icke godkänt

Transparens

Icke godkänt

Utvärdering

Icke godkänt

Demokrati Godkänd

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap men uppfyller inte Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad. (Organisationen saknar "val av valberedning" och "val av styrelse" som obligatoriska punkter för årsmötet).

Ekonomi Lågt

Organisationen presenterar inte årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Lågt

Organisationen saknar fullständig beskrivning av (8) organisationens ledning och styrning (urvalskriterier och huvudsakliga uppgifter för styrelsen samt hur ofta den sammanträder), (7) verksamhetens detaljerade målsättningar och strategi samt (9) styrelsens- och (10) ledningsgruppens nuvarande sysselsättning, bakgrund och tidigare erfarenhet och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Lågt

Organisationen utför inte utvärderingar och/eller har inte uppfyllt Givarguidens krav på inlämning av efterfrågad information.

Finansiellt

Zambias barn har 1 012 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

100 % Graph

Det kostar 0 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

101 % Graph

101 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

I början av 1990-talet växte antalet föräldralösa barn i Zambia på grund av det ökande dödsantalet av HIV/AIDS smittade vuxna. Grundarna till organisationen hade under 1990 talet personlig kontakt med den Zambiska organisationen Children of Zambia. Organisationen startades till stöd för Children of Zambia fick således namnet Insamling - Zambias barn.

Organisationens verksamhet var tidigare utspridd i landet men har under senare år koncentrerats till ett område; Kanyenda där de idag stödjer ca 320 barn. De flesta av barnen går i Zambias barns skola som påbörjades 2006 och stod klar 2008.

Övergripande målsättning

Föreningen skall stödja föräldralösa barn med mat, kläder, skolmaterial etc.

Målgrupp

Föräldralösa barn i norra Zambia.

Verksamhetsmål och strategi

Saknas på organisationens hemsida.

Verksamhet

Genom fadderverksamhet stödjer Zambias barn Shina Private School i Kanyenda. Skolan är uppkallad efter Kinna söder om Borås. Skolan har elektricitet och fungerar även som samlingsplats när det blivit mörkt. Idag går cirka 150 elever i skolan, varav hälften är fadderbarn. Målet är att alla skall kunna läsa och skriva och kommunicera på engelska när de lämnar 3:an och skall starta i den kommunala skolan. Alla skolans elever får ett mål mat per skoldag.

Skolan ligger i utkanten av ett farmområde på omkring 40 hektar. På marken odlas majs och olika grönsaker och de föder även upp kycklingar. Zambias barn menar att odlingsprojektet inte bara generar mat och inkomst, utan även lär eleverna på skolan om vikten att odla och skörda.

Senast Uppdaterad:
2018-11-19

Organisationsnamn:
Zambias barn

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med individuellt medlemskap.

Egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Afrika

Webbadress:
www.zambiasbarn.com

Facebook  

Postadress:
Bokvägen 10
524 32 Herrljunga

Telefon:
0322-789 90

Fax:
0322-63 30 53

E-postadress:
info@zambiasbarn.com

Organisationsnummer:
802416-7192

Plusgiro:
900003-5

Bankgiro:
900-0035

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2007

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet