Alla organisationer

Peace Parks Foundation - Sweden

Peace Parks Foundation Sweden är en ideell förening och har som ändamål att stödja Peace Parks Foundation i Sydafrika för att främja skapandet av gränsöverskridande naturskyddsområden i södra Afrika.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Godkänd

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Icke godkänt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Godkänd

Organisationen presenterar inte en funktionsindelad årsredovisning på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Lågt

Organisationen utför inte utvärderingar och/eller har inte uppfyllt Givarguidens krav på inlämning av efterfrågad information.

Finansiellt

Peace Parks Foundation - Sweden har 68 577 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

100 % Graph

Det kostar 0 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

100 % Graph

100 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Peace Parks Foundation - Sweden har 1 anställda. 100 % är kvinnor och 0 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 0 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

100 %
Kvinnor
0 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Det verkställande utskottet inom Världsnaturfonden i Sydafrika insåg att det krävdes en separat organisation som samordnade och ledde arbetet med att etablera och finansiera fredsparker- gränsöverskridande naturskyddsområden, även känt som fredsparker eller "peace parks", är en del av ett stort naturområde som gränsar till två eller fler länder - för att de skulle få den uppmärksamhet som krävdes för att kunna realisera dem. Med anledning av det grundades Peace Parks Foundation den 1 februari 1997 för att främja skapandet av gränsöverskridande naturskyddsområden i södra Afrika. Peace Parks Foundation Sweden är en ideell förening som bildades 2009 och har som ändamål att stödja Peace Parks Foundation i Sydafrika.

Övergripande målsättning

Peace Parks Sweden har som målsättning att stödja Peace Parks Foundation i Sydafrika (PPF-SA) vilken är en ideell organisation som har som ändamål att underlätta bildandet av gränsöverskridande arealer (peace parks) i södra Afrika och därigenom att stödja hållbar ekonomisk utveckling, främja bevarandet av biologisk mångfald, och regional fred och stabilitet.

Målgrupp

Nationella och internationella beslutsfattare, kompetensutveckla personal samt opinionsarbete.

Verksamhetsmål och strategi

Peace Parks Foundation har formulerat följande målbild för arbetet:

- Att främja inrättandet av gränsöverskridande naturskyddområden, så kallade fredsparker, och därigenom bevara den biologiska mångfalden och ekosystemens funktion som ett livskraftigt och hållbart alternativ för markanvändning
- Att, genom utbildning och kompetensutveckling, ge stöd till organisationer och regeringar som ansvarar för bevarande och förvaltning av ekosystem
- Att ta tillvara den ekonomiska potentialen i bevarandet av fredsparkerna genom kompatibel markanvändning
- Att främja regional fred och stabilitet

Peace Parks Foundation har följande strategi som organisationen baserar sina aktiviteter på:
1. Skydd av områden:

Det första steget i upprättandet av en Peace Park är utarbetandet och undertecknandet av internationella avtal och protokoll mellan de deltagande länderna. Därefter kan den faktiska utvecklingen av en Peace Park inledas. Peace Parks Foundation genomför ett antal aktiviteter för att stödja regeringar i anläggandet och utvecklandet av en Peace Park.

2. Utbildning inom viltvård

När upprättandet av Peace Parks har säkerställts genom formella avtal, är det viktigt att fortsätta att stödja utbildning och kapacitetsutveckling hos personal inom respektive skyddsområde, så att de kan förvaltas på ett hållbart sätt. Detta uppnås genom utbildning av kompetenta och professionella naturresurschefer vid institutioner som Southern African Wildlife College.

3. Utbildning inom turistnäring:

Turister kommer endast att besöka skyddade områden om de erbjuds bra boende och bekvämligheter. Det är därför av avgörande betydelse att utbilda människor i de färdigheter som krävs för att arbeta eller driva lodges och pensionat i och omkring fredparker. The SA College for Tourism (SACT) i Graaff-Reinet grundades för att uppfylla detta ändamål. Främst afrikanska kvinnor i åldrarna 25 och 40 från fattiga landsbygdsområden har valts ut och utbildats vid SACT, för att kunna arbeta inom turistnäringen och omkring Peace Parks.

4. Förbättring av tillgängligheten

För att kunna säkerställa en effektiv förvaltning av Peace Parks och skapa en blomstrande ekoturism i parkerna, är det viktigt att skapa god tillgänglighet till dessa destinationer – särskilt för internationella turister. Man måste därför öppna portar till dessa parker.

Dessa tillträdesfaciliteter bygger på kreativa och innovativa metoder, baserade på antingen breddade gränskontroller eller på undantag som gör det möjligt att upprätta verkligt gränsöverskridande produkter, vilket inte skulle kunna existera utan etablerandet av en Peace Park.

Verksamhet

Peace Parks Foundation främjar en politisk dialog, utvecklar möjligheterna för ekoturism och utbildar de människor som lever i 10 olika gränsöverskridande områden i södra Afrika:

Kavango Zambezi & Simalaha (Angola/Botswana/Namibia/Zambia/Zimbabwe)
Ai/-Ais-Richtersveld (Namibia/Sydafrika)
Kgalagadi & !Ae!Hai Kalahari Heritage Park (Botswana/Sydafrika)
Great Limpopo (Mocambique/Sydafrika/Zimbabwe)
Greater Mapungubwe (Botswana/Sydafrika/Zimbabwe)
Lubombo (Mocambique/Sydafrika/Swaziland)
Maloti-Drakensberg (Lesotho/Sydafrika)
Malawi-Zambia
Liuwa Plain-Mussuma (Angola/Zambia)
Lower Zambezi-Mana Pools (Zambia/Zimbabwe)

Senast Uppdaterad:
2018-11-19

Organisationsnamn:
Peace Parks Foundation - Sweden

Organisationstyp:
Ideell förening med medlemskap

Geografiskt fokus:
Afrika, Sverige

Webbadress:
www.peaceparks.se

Facebook  

Postadress:
S:t Eriksgatan 117
113 43 Stockholm

Telefon:
08-748 00 90

E-postadress:
lena.malmberg@peaceparks.se

Organisationsnummer:
802445-2248

Plusgiro:
90 01 58 - 7

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet