Alla organisationer

Föräldraföreningen Mot Narkotika

Föräldraföreningen Mot Narkotika arbetar mot narkotikamissbruk bland unga och erbjuder bland annat råd och stöd till anhöriga till missbrukare. De förebygger genom information, föräldrasamverkan, kurser och direkta insatser i barnens närmiljö.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Icke godkänt

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Godkänd

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Lågt

Organisationen presenterar inte årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse och saknar årsmötesprotokoll på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Godkänd

Organisationen saknar beskrivning av (9) styrelsens bakgrund och erfarenhet och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Godkänd

Organisationen utför utvärderingar men uppfyller inte Givarguidens krav på extern redovisning.

Finansiellt

Föräldraföreningen Mot Narkotika har 1 789 000 kr i totala intäkter.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

99 % Graph

Det kostar 1 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

88 % Graph

88 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Föräldraföreningen mot Narkotika (FMN) bildades år 1968, som en reaktion på det ökade narkotikamissbruket bland ungdom och den sociala isolering som anhöriga till dem drabbas av. I dag består FMN av ett nätverk av femtiotalet lokala föreningar och kontaktgrupper i landet. Föreningen består av föräldrar och anhöriga till missbrukare och arbetar främst på ett lokalt plan med att ge råd och stöd till andra föräldrar med barn som använder narkotika.

Övergripande målsättning

FMN:s målsättning är bekämpning av missbruk och förbättring för alla som berörs av detta. Drogmissbrukaren blir oftast både psykiskt och fysiskt sjuk av missbruk. En effektiv hjälp ur denna situation är att det sociala nätverket låter denne att välja ett liv utan droger.

Målgrupp

I första hand anhöriga (föräldrar, syskon och kamrater).

Verksamhetsmål och strategi

FMN:s mål är:
- Att förändra och förbättra situationer för personer med missbruksproblem i sin närhet.
- Att påverka opinion och beslutande organ för att nå ett narkotikafritt samhälle.
- Att motarbeta missbruk av narkotika och andra droger genom förebyggande arbete, informationsinsatser och opinionsbildning.

FMN förebygger genom information, föräldrasamverkan, kurser och direkta insatser i barnens närmiljö. Basen i FMN:s arbete är en länkverksamhet för anhöriga med missbruksproblem i sin närhet, förebyggande insatser och drogpolitisk opinionsbildning. FMN har 18st lokalföreningar utspridda över hela landet där man arbetar med råd och stöd. FMN arbetar även internationellt genom EURAD ( Europe Against Drugs) och ECAD (European Cities Against Drugs).

Verksamhet

FMN:s verksamhet består bland annat av att hjälpa och ge råd och stöd till anhöriga till missbrukare. De har ett stöd- och hjälpprogram och även kurser för anhöriga, som i bästa fall leder till att missbrukaren slutar med droger. FMN åker även ut till skolor och informerar elever, skolpersonal och föräldrar om droger och sin verksamhet. Ger fyra gånger om året ut tidningen "Anhörig".

Lokalt arbete

FMN har 18st lokalföreningar utspridda över hela landet. Man arbetar med råd och stöd som hjälp till de familjer som misstänker missbruk, eller där detta konstaterats bland barn och/eller andra anhöriga. Många av FMN:s lokalföreningar arbetar också för att på olika sätt förebygga missbruk. Föreningarna anlitas av skola, socialförvaltning, polis, Kriminalvården och andra instanser för att föreläsa och informera om narkotika och om organisationens verksamhetsideologi.


Internationellt arbete

FMN arbetar även internationellt genom följande organisationer:
- EURAD ( Europe Against Drugs)
- ECAD (European Cities Against Drugs)

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Föräldraföreningen Mot Narkotika

Organisationstyp:
Föräldraföreningen Mot Narkotika är en ideell, religiöst och partipolitisk obunden nätverksorganisation.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.fmn.se

Facebook  

Postadress:
Friluftsvägen 29
172 40 Sundbyberg

Telefon:
08-642 06 50

Fax:
08-640 00 65

E-postadress:
info@fmn.se

Organisationsnummer:
802010-4462

Plusgiro:
90 10 00-0

FRII:
Nej

90-konto:
Ja