Alla organisationer

BarnSamariten

BarnSamariten arbetar för att hjälpa familjer och utsatta barn. Hälsovård och sjukvård är en viktig del i arbetet. Fadderbidrag förmedlas bla till kriscenter, daghem, skolor och hjälp till självhjälpsprojekt.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke godkänt

Ekonomi

Godkänd

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Icke godkänt

Demokrati Lågt

Stiftelsen tilldelas betyget Röd då organisationen inte tillgängliggjort sina stadgar för extern granskning.

Ekonomi Godkänd

Organisationen presenterar inte en funktionsindelad årsredovisning på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Godkänd

Organisationen saknar fullständig beskrivning av styrelsens (9) bakgrund och tidigare erfarenhet och (7) detaljera målsättning och hur organisationen arbetar för att uppnå dem och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Lågt

Organisationen utför inte utvärderingar och/eller har inte uppfyllt Givarguidens krav på inlämning av efterfrågad information.

Finansiellt

BarnSamariten har 6 882 433 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

100 % Graph

Det kostar 0 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

0 % Graph

0 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

BarnSamariten grundades 1980 efter att initiativtagare var Tore Kratz med familj 1978 fick förmånen att åka till Sydamerika som missionärer. Denna resa påverkade Tores liv och han bestämde sig för att arbeta för fattiga barn i resten av sitt liv - BarnSamariten föddes.

Övergripande målsättning

BarnSamaritens önskan och vision är att få vara med och förbättra livet för barn och familjer som har det svårt på olika sätt.

Målgrupp

Barnen är målgruppen för Barnsamaritens arbete - organisationens hjälp riktas till fattiga familjer och utsatta barn.

Verksamhetsmål och strategi

Barnsamaritens verksamhetsmål är att hjälpa barn i utsatthet, förebygga utövande av våld mot barn samt värna om barnens rätt i samhället. Detta sker genom verksamheten som omfattar omhändertagande av föräldralösa, organisation av fritidsaktiviteter, daghemsverksamhet, utbildning, läxhjälp, hälso- och sjukvård, mat och bistånd till fattiga familjer samt läs- och skrivhjälp. För att människorna själva ska kunna påverka sin situation och sitt samhälle arbetar Barnsamariten långsiktigt. De verkar för att barn och familjer ges möjligheter att genom egen förmåga förändra sina levnadsvillkor.

BarnSamaritens mål är att samarbeta med lokal inhemsk organisation eller församling som engagerar sig för de utsatta i samhället. Ett lokalt nätverk av brinnande människor som lever nära dem som får hjälp. På så vis uppmuntras och stärks personer på plats. BarnSamaritens mål är att gå hand i hand med deras samarbetspartners och styrka dem i deras värdefulla insats för sitt eget folk. Det är de som är ägare av projekten och BarnSamariten finns med som inspiratörer, finansiärer, rådgivare och partner. Detta är en del av det långvariga arbetet, att investera i människor, nyckelpersoner som brinner för att hjälpa.

För att människorna själva ska kunna påverka sin situation och sitt samhälle arbetar de långsiktigt. De vill verka för att barn och familjer ges möjligheter att genom egen förmåga förändra sina levnadsvillkor. Hjälp till självhjälp

Varje samarbetspartner skickar regelbundna rapporter om sina projekt. BarnSamaritens projekthandläggare har regelbunden kontakt med medarbetarna. Dessa rapporter ligger ofta som grund för våra nyhetsbrev. Med jämna mellanrum besöker BS projekten på plats. BarnSamariten följer hela tiden upp arbetet i projekten för att se att pengarna går dit de ska och att de används rätt. Utbetalning kan blockeras om partnern inte uppfyller överenskommet avtal.

Verksamhet

BarnSamariten arbetar för att hjälpa familjer och utsatta barn. Hälsovård och sjukvård är en viktig del i arbetet. Fadderbidrag förmedlas bla till kriscenter, daghem, skolor och hjälp till självhjälpsprojekt.

För att människorna själva ska kunna påverka sin situation och sitt samhälle arbetar Barnsamariten långsiktigt. De vill
verka för att barn och familjer ges möjligheter att genom egen förmåga förändra sina levnadsvillkor. Hjälp till självhjälp, utbildning, hälso- och sjukvårdsprojekt har blivit en större del i Barnsamaritens arbete, då det successivt har uppdagats att det finns ett behov av detta.

Varje samarbetspartner skickar regelbundna rapporter om sina projekt. Projekthandläggaren har regelbunden kontakt med medarbetarna. Med jämna mellanrum besöks projekten. BarnSamariten följer hela tiden upp arbetet i projekten för att se att pengarna går dit de ska och att de används rätt. Utbetalning kan blockeras direkt om misstanke om problem i
projekten föreligger.

Senast Uppdaterad:
2018-11-18

Organisationsnamn:
BarnSamariten

Organisationstyp:
Insamlingsstiftelse med projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Afrika, Sverige, Europa, Sydamerika

Webbadress:
www.barnsamariten.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Kortebovägen 48
564 33 Bankeryd

Telefon:
036-37 79 00

E-postadress:
info@barnsamariten.se

Organisationsnummer:
862000-4344

Plusgiro:
90 11 30-5

Bankgiro:
901-1305

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet