Alla organisationer

Stiftelsen Trygga Barnen

Stiftelsen Trygga Barnen arbetar för att hjälpa barn och unga i familjer med beroendeproblematik. Detta sker genom professionell hjälp, rådgivning och mötesmöjligheter. De verkar även bland allmänheten för att alkohol- och drogfrågor skall prioriteras i samhället.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Godkänd

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Icke godkänt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Godkänd

Organisationen presenterar inte en funktionsindelad årsredovisning på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Godkänd

Organisationen saknar beskrivning av (10) ledningsgruppen och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida

Utvädering Lågt

Organisationen utför inte utvärderingar och/eller har inte uppfyllt Givarguidens krav på inlämning av efterfrågad information.

Finansiellt

Stiftelsen Trygga Barnen har 1 437 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

69 % Graph

Det kostar 31 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

1 % Graph

1 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Stiftelsen Trygga Barnen har 3 anställda. 0 % är kvinnor och 100 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 0 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Verksamheten

Bakgrund

Stiftelsen Trygga Barnen grundades av Agneta Trygg. Upprinnelsen till Stiftelsen Trygga Barnen var egentligen att Agnetas man Hans blev alkoholist. Agneta insåg mer och mer längs vägen att det inte bara är alkoholisten som behöver hjälp, utan även de anhöriga. När Agnetas dotter Olivia en dag ställde sig upp i sin klass och berättade att hon hade en pappa med alkoholproblem, fick hon genast respons. Många hörde av sig till henne och det visade sig att det var många fler än man kunnat tänka sig som hade samma problem.

Under våren 2010 påbörjades arbetet med att starta stiftelsen för att hjälpa andra barn och unga i samma situation som den Olivia levt i. Det är inte bara vuxna som behöver stöd utan även barn och unga. Ett delmål med stiftelsen är att få bort skammen – få folk att våga prata om det svåra.

Övergripande målsättning

Trygga Barnens vision är att alla barn och unga har en trygg uppväxt. De ska avhjälpa den självanklagelse som finns hos barn med föräldrar med beroendeproblem.

Målgrupp

Barn och unga i familjer med missbruk.

Verksamhetsmål och strategi

Trygga Barnen har som ändamål att hjälpa barn och ungdomar i alkohol- och drogberoende familjer. Trygga Barnen bistår med professionell hjälp, rådgivning och mötesmöjligheter samt anordnar olika typer av arrangemang för barn och unga. Genom forskning, information och utbildning vill Trygga Barnen öka kunskapen om alkoholismens biverkningar och arbeta för att alkohol- och drogfrågor prioriteras i samhället. En viktig utgångspunkt i Trygga barnens arbete är lyssna på barn, unga och anhöriga som berörs av beroendeproblematiken. Det är de som vet bäst om sin egen situation och Trygga Barnen försöker utifrån deras erfarenheter driver opinion och skapa förändring.

Verksamhet

För alla unga erbjuder organisationen jourtelefon samt stöd och förmedling till professionell hjälp genom terapeuter. För vuxna erbjuds råd och stöd gällande eget eller anhörigs missbruk och psykiska hälsa. Trygga Barnen har även en jourtelefon och en chatt där de finns tillgängliga alla dagar året runt.

För unga i Stockholm med omnejd erbjuds även följande aktiviteter:

Trygg Hand
Organisationen finns med som stöd för att ta kontakt med terapeuten eller socialkontoret, innebär även att du kan få tid för enskilda samtal med dem människor själva vuxit upp i en familj med missbruk men idag mår bra.

Aktivitetsgrupper
Självhjälpsgrupper som leds av personer som idag mår bra, men som har vuxit upp i familjer med missbruksproblem. De träffas en gång i veckan i 1,5 timme och pratar utifrån ett tema varje gång, som till exempel känslor, behov och självkänsla. Ibland bjuder de in gäster som delar med sig av sina erfarenheter från medberoende och missbruk. Ibland åker de även ut på en utflykt eller gör någon aktivitet som gruppen har önskat. De har till exempel varit på teater och ridit islandshästar.

Trygg Stund
”Öppet hus” på tisdagar mellan klockan 15.00 och 17.00 på deras kontor på Valhallavägen 124 i Stockholm. Organisationens lokal är då tillgänglig för en lugn stund, till exempel om du vill sitta och plugga, läsa eller bara filosofera som ett avbrott i vardagen. Ingen föranmälan behövs och du bjuds på mellanmål. Det finns personer med erfarenhet av läxhjälp på plats och det finns wifi.

Trygga Högtider
Högtider kan vara extra jobbiga om du växer upp i en familj med missbruk. Därför ordnar stiftelsen ett alternativ till dessa högtider ett par dagar innan ordinarie högtid. Man får ta med dig en vän eller någon från familjen och fira högtiden med allt vad det innebär. Det finns professionell hjälp på plats om du vill prata med en terapeut. Organisationen firar Trygg jul, Trygg påsk och Trygg midsommar.

Trygg Hängbro
Sommaren 2014 inleddes en ny satsning, som innebär att Trygga Barnen erbjuder stödsamtal när skolans och kommunens stödverksamhet har sommarstängt. De fungerar som en hängbro den tid då många andra har stängt, under perioden 1 juli till 31 augusti. Trygg Hängbro finns tillgängligt via chatt, e-post och jourtelefon för barn och unga upp till 25 år.

Senast Uppdaterad:
2018-11-19

Organisationsnamn:
Stiftelsen Trygga Barnen

Organisationstyp:
Insamlingsstiftelse. Inget medlemskap men öppet för månadsgivare.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.tryggabarnen.org

Facebook  Twitter

Postadress:
Valhallavägen 124
114 41 Stockholm

Telefon:
072-711 71 72

E-postadress:
kontakt@tryggabarnen.org

Organisationsnummer:
802426-4619

Plusgiro:
90 02 44-5

Bankgiro:
656-9982

FRII:
Nej

90-konto:
Nej

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet