Alla organisationer

Svenska Djursambulansen

Svenska Djurambulansen är en ideell förening som transporterar skadade eller sjuka djur till veterinär eller annan lämplig instans.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke godkänt

Ekonomi

Icke godkänt

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Icke godkänt

Demokrati Lågt

Organisationen har inte tillgängliggjort sina stadgar för extern granskning.

Ekonomi Lågt

Organisationen presenterar inte årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse eller årsmötesprotokoll på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Godkänd

Organisationen saknar beskrivning av (8) organisationens styrning (beskriver ej vilka urvalskriterier som finns för val till styrelse, vilka styrelsens huvudsakliga uppgifter är och hur ofta styrelsemöten hålls) samt (7) verksamhetens detaljerade målsättningar och strategier och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida

Utvädering Lågt

Organisationen utför inte utvärderingar och/eller har inte uppfyllt Givarguidens krav på inlämning av efterfrågad information.

Finansiellt

Svenska Djursambulansen har 0 000 kr i totala intäkter.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

0 % Graph

Det kostar 100 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

0 % Graph

0 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Föreningen startades 2008 av William Wright. När William en dag försökte skaffa hjälp åt ett skadat djur längs med vägen insåg han att inga instanser fanns för att hjälpa djuret Därför startade William Svenska Djurambulansen för att hjälpa skadade djur. En djurambulans köptes in och till en början var det mannen själv som körde ambulansen. Behovet växte, fler eldsjälar började hjälpa till och en organisation var född.

Övergripande målsättning

Att inga djur ska behöva lida. Att transportera skadade eller sjuka djur till vetrinär eller annan lämplig insats. Visionen är att en dag vara rikstäckande.

Målgrupp

Djur.

Verksamhet

Svenska Djurambulansen transporterar skadade eller sjuka djur till veterinär eller annan lämplig instans. I dagsläget finns tre djurambulanser som täcker Västa Götalands län och två som täcker Stockholms län.

Senast Uppdaterad:
2018-11-19

Organisationsnamn:
Svenska Djursambulansen

Organisationstyp:
Ideell förening.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.svenskadjurambulansen.se/

Telefon:
0732-30 33 31

Organisationsnummer:
802469-0409

Bankgiro:
146-3934

FRII:
Nej

90-konto:
Nej

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet