Alla organisationer

ALEF - Adult Learning and Empowering Fund

ALEF är en religiöst och politiskt obunden ideell förening som arbetar med folkbildning för unga och vuxna som missat chansen att gå i skolan. Deras verksamhetsidé är att bygga kapacitet i lokala organisationer som redan finns på plats och som kan kulturen och språket, och förstår människornas livssituation.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Icke godkänt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Lågt

Organisationen presenterar inte sitt senaste årsmötesprotokoll på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

ALEF - Adult Learning and Empowering Fund har 1 178 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

97 % Graph

Det kostar 3 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

-56 % Graph

-56 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

ALEF är första bokstaven i det första alfabetet, det feniciska. Första bokstaven = första steget.
Förkortningen ALEF står för "Adult Learning and Empowerment Facilitators". Genom lärande (learning) vill vi utrusta (empower) unga och vuxna i världens fattigaste områden att förändra sin situation underifrån. 750 miljoner av världens ungdomar och vuxna kan fortfarande inte läsa, skriva och räkna. De flesta av dem är kvinnor och flickor.

Deras verksamhetsidé är att bygga kapacitet i lokala organisationer som redan finns på plats och som kan kulturen och språket, och förstår människornas livssituation. Deras bidrag är att utbilda projektpersonalen i hur man bedriver ett bra projekt, att tillsammans med dem skapa läromedel som är anpassade till de människors behov som just den organisationen vill arbeta med. Deras fokus är att alltid lyfta fram rättighetsfrågor, att skapa förutsättningar för människor att förbättra sin ekonomi, och att leva bättre tillsammans i samhället. De stöder även en rad olika partnerorganisationer med hjälp att planera och följa upp projekt, och med organisationsutveckling.

Övergripande målsättning

ALEF:s vision är att i samarbete med lokala organisationer främst i Afrika ge unga och vuxna som saknar formell utbildning möjlighet att förvärva färdigheter och kunskaper så att de själva kan:
- förbättra sina livsvillkor
- förstå och hävda sina rättigheter
- få tillträde till beslutsprocesser, samhällstjänster och gemensamma arenor
- agera för att förändra de mekanismer som ligger bakom förtryck, diskriminering och fattigdom.
ALEF assisterar lokala enskilda organisationer, Non Governmental Organisations, (NGOs), och andra biståndsaktörer med att planera och genomföra projekt med modersmålsbaserade studiegrupper i läsning, skrivning och matematik till ungdomar och vuxna, samt att framställa undervisningsmaterial för dessa, och att stärka organisationernas kapacitet.

Målgrupp

Folkbildning för unga och vuxna, i synnerhet kvinnor och flickor då 750 miljoner av världens ungdomar och vuxna kan fortfarande inte läsa, skriva och räkna. De flesta av dem är kvinnor och flickor.

Verksamhet

ALEF är en religiöst och politiskt obunden organisation. Vår verksamhetsidé är att bygga kapacitet i lokala organisationer som redan finns på plats och som kan kulturen och språket, och förstår människornas livssituation. Vårt bidrag är att utbilda projektpersonalen i hur man bedriver ett bra projekt, att tillsammans med dem skapa läromedel som är anpassade till de människors behov som just den organisationen vill arbeta med. Vårt fokus är att alltid lyfta fram rättighetsfrågor, att skapa förutsättningar för människor att förbättra sin ekonomi, och att leva bättre tillsammans i samhället. Vi stöder också våra partnerorganisationer med hjälp att planera och följa upp projekt, och med organisationsutveckling.

Verksamheten består av:
a) Expertstöd till partners i fält vid förstudier, planering, materialframställning, uppföljning,
utvärderingar och organisationsutveckling samt utbildning av projektpersonal.
b) Finansiering av projekt, undervisningsmaterial och utbildningar m.m.
c) Påverkansarbete gentemot myndigheter, organisationer, internationella institutioner och NGO:s.
d) Insamlingsverksamhet gentemot allmänheten, företag och institutionella givare, främst i Sverige.

Samarbetspartners i fält
ALEF har inga egna projekt, utan samverkar med lokala organisationer i Afrika söder om Sahara som är
registrerade i sina respektive länder.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
ALEF - Adult Learning and Empowering Fund

Organisationstyp:
ALEF är en ideell förening med öppet medlemskap där alla medlemmar har rätt att rösta på årsmötet.

Geografiskt fokus:
Afrika

Webbadress:
http://www.alef.org/

Facebook  

Postadress:
Sorterargatan 12
162 50 Vällingby

Besöksadress:
Sorterargatan 12
16250 Vällingby

Telefon:
072-3415615

E-postadress:
info@alef.org

Organisationsnummer:
802452-4681

Plusgiro:
90 02 17-1

Bankgiro:
900-2171

FRII:
Nej

90-konto:
Ja