Alla organisationer

Stiftelsen Dispurse

Resultat för 2017

Demokrati

Ekonomi

Transparens

Utvärdering

Demokrati

Ekonomi

Transparens

Utvädering

Finansiellt

Stiftelsen Dispurse har 3 045 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

82 % Graph

Det kostar 18 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

278 % Graph

278 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Stiftelsen Dispurse har 2 anställda. 100 % är kvinnor och 0 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 0 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

100 %
Kvinnor
0 %
Män

Verksamheten

Senast Uppdaterad:
2018-11-09

Organisationsnamn:
Stiftelsen Dispurse

Organisationstyp:

Geografiskt fokus:

Organisationsnummer:
863500-7340

FRII:
Nej

90-konto:
Nej

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet