Alla organisationer

Project Education

Project Education är en icke-vinst drivande organisation vars huvuduppgift är fattigdomsbekämpning genom utbildning. Organisationen grundades 2017 och verkar i Sydafrika.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Icke godkänt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad

Ekonomi Lågt

Organisationen presenterar inte en funktionsindelad årsredovisning och saknar revisionsberättelse på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Project Education har 79 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

100 % Graph

Det kostar 0 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

46 % Graph

46 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Organsationen grundades utav en grupp kvinnor år 2017. Project Educations målgrupp är kvinnor och barn som lever i fattigdom i Sydafrika, som framförallt lever i kåkstäder i närheten av Stellenbosch/Somarset West. Organisationen engagerar sig i att bland annat kvinnors möjlighet till företagsamhet, genom att bland uppföljning av affärsidé. Project Education stöttar även projekt som ger kvinnor och barn grundläggande utbildning som gör de anställningsbara.

De samarbetar även med etablerade, välfungerande organisationer i Sydafrika med en historiskt positiv utveckling. I nuläget arbetar de med två organisationer, Love to Give och Imibala. De har arbetat med sina respektive projekt 10-15 år. Dessa organisationer arbetar transparent med öppen redovisning. Project Education har personlig och regelbunden kontakt med ledningen för de lokala organisationerna.


Övergripande målsättning

Project Education riktar sig för sydafrikanska barn och kvinnor och deras rätt till utbildning och arbete. Det primära syftet är att förbättra hälsa och möjligheter till skolgång för sydafrikanska barn i åldrarna 5-15 år, samt kvinnors möjlighet till arbete. Föreningen vänder sig i första hand till barn och kvinnor i Västra Kapprovinsen.

Målgrupp

Föreningen vänder sig i första hand till barn och kvinnor i Västra Kapprovinsen, Sydafrika och till att börja med runt Kapstaden, Somerset West och Stellenbosch.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Project Education

Organisationstyp:
Project Edcuation är en ideell organisation utan vinstintresse.

Geografiskt fokus:
Afrika

Postadress:
Uddvägen 16
18130 Lidingö

Telefon:
070-5276497

E-postadress:
info@projecteducation.se

Organisationsnummer:
802507-8182

FRII:
Nej

90-konto:
Nej