Alla organisationer

FVBU

Föreningen för vård och fostran av barn och ungdom (kort: FVBU) driver bland annat förskolor runt om i Sverige. De har också hjälp- och stödverksamhet för utsatta barn i Litauen och Sierra Leone.

Resultat för 2017

Demokrati

Godkänd

Ekonomi

Icke godkänt

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Godkänd

Demokrati Godkänd

Organisationen har stadgar som finns tillgängliga på hemsidan och uppfyller kraven på öppet medlemskap men uppfyller inte Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad (information saknas gällande vem som har rösträtt vid årsmötet och hur beslutsfattande går till vilket gör att det inte framgår om styrelsen är vald på demokratiska grunder, eller vilket inflytande medlemmarna har.

Ekonomi Lågt

Organisationen presenterar inte årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse och årsmötesprotokoll på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Godkänd

Organisationen saknar fullständig beskrivning av (9) styrelsens bakgrund och erfarenhet samt (7) detaljerade målsättningar och strategier och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Godkänd

Organisationen utför utvärderingar men uppfyller inte Givarguidens krav på extern redovisning.

Finansiellt

FVBU har 0 000 kr i totala intäkter.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

0 % Graph

Det kostar 100 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

0 % Graph

0 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Föreningen för vård och fostran av barn och ungdom grundades 1903 av en grupp Metodistpastorer som ville hjälpa värnlösa barn som auktionerades ut till lägstbjudande. Deras mål var att skapa en bättre tillvaro för barnen. Föreningens verksamhet har kontinuerligt förändrats beroende på vilka behov som funnits i samhället och idag driver föreningen bland annat förskolor med kristen profil runt om i Sverige.

Övergripande målsättning

Föreningen för vård och fostran av ungdom (FVBU) vilar på en kristen människosyn och har som ändamål att erbjuda vård och fostran åt behövande barn och ungdom.

Målgrupp

Barn och ungdomar.

Verksamhetsmål och strategi

FVBU arbetar med barn- och ungdomsverksamhet på flera platser både i Sverige och utomlands. Kärnan i FVBU:s verksamhet är att stötta, inspirera och förändra liv för barn och unga .Att förskolan drivs med en kristen profilering innebär bl.a

att de vill vara lyhörda för de livsfrågor som barn och vuxna bär på
att de i personalen vill ha ett närvarande och respektfullt förhållningssätt
att de vill förmedla en grundtrygghet och en positiv, hoppfull framtidssyn till barnen
att de vill arbeta med att skapa goda relationer och ge barnen verktyg för att uttrycka och tolka sina och andras känslor.
att de uppmärksammar de kristna högtiderna och traditionerna kring dessa
De kristna inslagen i FVBUs verksamhet kan t.ex. vara att de sjunger kristna barnsånger, ber bordsbön och använder oss av bibelberättelser. I det längre perspektivet vill vi att det kristna kärleksbudskapet ska komma till uttryck i en varm umgängeston och att trygghet skapas genom fasta normer.

Gällande den internationella verksamheten vilar strategin på att alltid ha lokala medarbetare då dessa har förmågan att ta tillvara på förslag, bidra med initiativ och framtidsplaner för utveckling av projekt. Detta är vidare centralt eftersom det arbete som genomförs skall möta aktuella behov. För att garantera detta har organisationen därför en kontinuerlig uppföljning tillsammans med de lokala medarbetarna.

Verksamhet

Exempel på löpande verksamhet i Sverige:

FVBU driver tio förskolor med kristen profil. Att förskolan drivs med en kristen profilering innebär att man på ett balanserat sätt vill ta upp tros- och livsåskådningsfrågor. Skolorna är: Hultgården i Nässjö, Benjamin i Forserum, Fröhuset i Eksjö, Fröhuset i Finspång, Arken i Vetlanda, Lukas i Tranås, Skäppan i Linköping, Kefas i Linköping, Solglimten i Kristinehamn samt Emanuel i Östersund.

Exempel på löpande verksamhet utomlands:

I Sierra Leone är FVBU registrerad som en non-governmental organization. Nuvarande verksamhet i Sierra Leone:

- Förskola i Freetown
- FVBU-klubbar: läxläsning och stödundervisning
- Barnbybarnen på Cantonment Road: De barn som fanns på barnbyn i Pa Lokko har under åren successivt flyttat ut. Kvar finns ett fåtal ungdomar. De bor idag på Cantonment Road i Freetown där de får heltidsomsorg och utbildningsstöd.
- Grafton House – Hawa Kamaras barnhem: Sedan ett par år tillbaka har vi i FVBU stöttat Hawas verksamhet så att barnen på barnhemmet har mat, kläder och skolavgifter betalda.

FVBU har tidigare varit registrerad som en NGO i Litauen men är nu vilande. Istället samarbetar de med Metodistkyrkan i Litauen, genom Walla Carlsson som är Metodistpastor och missionär i Litauen och regelbundet besöker pojkfängelset i Kaunas samt våra tidigare medarbetare Audrone och Vytas som driver arbete bland barn i riskzon.

Senast Uppdaterad:
2018-11-18

Organisationsnamn:
FVBU

Organisationstyp:
Ideell organisation med privat medlemskap.

Geografiskt fokus:
Afrika, Sverige, Europa

Webbadress:
www.fvbu.se

Facebook  

Postadress:
Drottninggatan 64, 1 tr
602 32 Norrköping

Telefon:
011-12 13 00

Fax:
011-12 13 20

E-postadress:
info@fvbu.se

Organisationsnummer:
825000-6197

Plusgiro:
90 04 13-6

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Informationsanalys 2008

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi


Tar inte avstånd från att investera i...

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet