Alla organisationer

Greenpeace Norden

Greenpeace är en kampanjdriven global miljöorganisation känd för sina aktioner och demonstrationer runt om i världen. Genom att inspirera människor till att ta ansvar för planeten vill de skydda miljön och verka för fred.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke godkänt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Lågt

Organisationen är endast öppen för stödmedlemmar. Antalet medlemmar med rösträtt är begränsat till 20 personer. Dessa högst 20 personerna väljs av organisationens årsmöte, minst hälften av dem måste vara anställda vid ett annat Greenpeace kontor och hälften får inte vara anställda av Greenpeace. Givarguiden bedömer detta system som odemokratiskt.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Greenpeace Norden har 210 940 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

79 % Graph

Det kostar 21 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

79 % Graph

79 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Greenpeace startades 1971 av en grupp kanadensiska aktivister som bar på en vision om en grön och fredlig planet. De gav sig av från Vancouver, Canada för att stoppa amerikanska kärnvapentester utanför Amchitka, Alaska. Aktivisterna kallade sig Greenpeace, grön fred, och fortfarande idag har organisationen målet att skydda jordens kapacitet att nära och husera liv i all dess mångfald.

Övergripande målsättning

Greenpeaces övergripande målsättning är att förändra attityder och beteenden, skydda och bevara miljön samt verka för fred.

Målgrupp

Greenpeace vill inspirera och mobilisera människor att ta ansvar för planeten och driver opinion för att påverka dem som har politisk och ekonomisk makt att åstadkomma en förändring.

Verksamhetsmål och strategi

Greenpeace är en kampanjdriven miljöorganisation som agerar för att förändra attityder och beteenden, skydda och bevara miljön och verka för fred. Greenpeaces målsättning bryts ned i de prioriterade verksamhetsområdena:

Klimat
Greenpeace anser att det är möjligt att skapa ett samhälle där människor kan leva, bo och arbeta på ett sätt som inte äventyrar vårt klimat.

Kärnkraft
Greenpeace anser att kärnkraften inte är lösningen på klimatförändringarna.

Hav
Greenpeace arbetar aktivt med att försvara hav genom att stoppa destruktiva fiskemetoder, och skapa ett internationellt nätverk av marina reservat.

Skog
Greenpeace Norden arbetar för att stoppa skövlingen, förhindra handeln med illegalt timmer och för att se till så att ett globalt nätverk av skyddade områden upprättas.

Miljögifter
Greenpeace menar att vi måste ersätta farliga ämnen och kemikalier med säkrare alternativ.

Genmodifierade organismer
GMO borde inte släppas ut i naturen eftersom det inte finns tillräcklig forskning om vad grödorna har för konsekvenser.

Fred och nedrustning
Idag finns fortfarande runt 30 000 kärnvapen i världen.

Greenpeace är en aktivist- och kampanjorganisation som strategiskt arbetar lokalt liksom globalt på flera fronter. Organisationen bedriver kontinuerligt aktioner av olika slag i syfte att uppnå sina mål. Vidare är påverkans- och lobbyarbete centrala verktyg för att påverka beslutsfattare inom såväl den politiska som den ekonomiska sfären att agera.

För att stoppa klimatförändringarna utövar Greenpeace t ex påtryckningar på makthavare som exempelvis Sveriges och USA:s regeringar. Organisationen lobbar också för att aktörer skall ersätta smutsig energi med rena alternativa energikällor, smarta energilösningar och ett effektivare energianvändande. Detta arbete sker genom:

- undersöka, exponera och konfrontera övergrepp mot miljön
- förmå dem som har politisk och ekonomisk makt att åstadkomma en förändring
- ta fram miljömässigt ansvarsfulla och socialt rättvisa lösningar som ger hopp idag och för kommande generationer
- inspirera människor att ta ansvar för planeten

Verksamhet

Greenpeace är en global miljöorganisation, förmodligen mest kända för aktioner och demonstrationer runt om i världen. Men för att stoppa miljöförstöringen och genomföra lösningar arbetar de på flera plan samtidigt – från direktaktioner till politikermöten, forskningsrapporter och filmproduktioner.

Ett utdrag av Greenpeace verksamhet:

• Politisk lobbying: Greenpeace deltar ofta i viktiga möten på global nivå för att påverka besluten, som t.ex. FN:s klimatmöten. Även i det dagliga arbetet träffar Greenpeace politiker och tjänstemän för att upplysa dem om viktiga miljöfrågor och föreslå förändringar och lösningar på miljöproblem.

• Forskning: Greenpeace har ett eget forskningslaboratorium vid Exeter University. Genom vetenskapliga undersökningar och utredningar stärker de sina kampanjer. Greenpeace tar även fram vetenskapliga lösningar på problem – som att hitta alternativ till skadliga produkter.

• Aktioner och demonstrationer: Ett av Greenpeace främsta verktyg är direktaktionen - att fredligt konfrontera dem som skadar miljön för att åstadkomma en varaktig positiv förändring. Greenpeace tror på att gå från ord till handling för att lyfta fram miljöfrågor i ljuset och för att skapa en medvetenhet hos allmänheten som kan sätta press på dem som bär ansvaret.

• Inspirera andra att agera: Greenpeace vill skapa en allt större och bredare rörelse av människor vilkas omsorg om miljön får dem att själva kämpa för en grön och fredlig värld.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Greenpeace Norden

Organisationstyp:
Ideell förening. Alla privatpersoner kan bli gåvogivare hos Greenpeace och ge ekonomiskt stöd men för att kunna bli röstande medlem måste man väljas in av årsmötet. Det finns 20 röstande medlemmar som träffas årligen. Organisation bedriver flera egna projekt.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige, Europa, Nordamerika, Oceanien, Sydamerika

Webbadress:
www.greenpeace.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 151 64
104 65 Stockholm

Besöksadress:
Rosenlundsgatan 29B
104 65 Stockholm

Telefon:
08-702 70 70

Fax:
08-694 90 13

E-postadress:
info.se@greenpeace.org

Organisationsnummer:
857204-4280

Plusgiro:
90 12 40-2

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Informationsanalys 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2009